Mitä on käytännöllisyys, mitä osaaminen – entä taito?

Kehittämispäällikkö Mervi Friman, mervi.friman@hamk.fi

Ammattikorkeakoulujen kehittäjäverkoston (KeVer) kahdeksanvuotinen (vv. 2002–2009) toiminta päättyi toukokuun puolivälissä Hämeen ammattikorkeakoulussa pidettyyn seminaariin Practice Based Inquiry. Seminaarissa keskityttiin pohtimaan käytäntöä ja käytännöllisyyttä taustakehyksenä, jossa ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyö tapahtuu. Millaisia nämä käytännön tilanteet elävässä elämässä ovat: millaisia valmiuksia tutkijalta vaaditaan, millaisin menetelmin tutkimusta voidaan tehdä ja miten kehittämiskohteita ja -haasteita voidaan hahmottaa, konkretisoida tai asettaa?

Ammattikorkeakoulujen monialaisuus konkretisoitui paneelikeskusteluissa, joissa muotoilun, sosiaalialan, musiikin, tekniikan ja terveydenhoidon ammattilaiset kertoivat esimerkein oman ammattialansa keskeisistä taidoista arkielämän tilanteissa. Taidot olivat sekä hyvin käytännöllisiä, esimerkiksi käden taitoja, että taidon takana olevaa tilanteeseen sovellettua teoreettista tietämistä.

Metodologiaseminaarin ohjelma sekä seminaarissa pidettyjen luentojen sekä sessioiden diat löytävät osoitteesta http://www.hamk.fi/methodology.

Vaikka KeVer-hanke on loppunut, metodologiaseminaarit jatkuvat. Seuraava seminaari on keskiviikkona 27.4.2011 Diakonia-ammattikorkeakoulun Helsingin toimipisteessä, os Sturenkatu 2. Seminaarista ilmoitetaan tarkemmin esimerkiksi tässä verkkolehdessä.