Hannu Lähdevaara, Varpu Savolainen, Markku Paananen & Antti Vanhala:

Mailta ja mannuilta, soilta ja saloilta
Selvitys Keski-Suomen biomassakuljetusten logistiikasta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 107/2010, 137 s.
ISSN 1456-2332
ISBN 978-951-830-176-2

Saatavissa pdf-muodossa: Jyväskylän ammattikorkeakoulun www-sivuilta tai ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastosta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa ilmestyi toukokuussa selvitys biomassakuljetusten nykytilasta Keski-Suomen maakunnassa ja sen lähialueilla. Alueen bioenergia-alan kehittämistoiminta on mittavaa ja seudulle on muodostunut intensiivinen biopolttoainemarkkina. Tämä BioLogi-hankkeena laadittu logistiikkaselvitys kokoaa yhteen näkemykset kasvavien bioenergiakuljetusten haasteista ja kehittämistarpeista.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun logistiikan ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden koostamassa raportissa on paneuduttu erityisesti metsäpolttoaineiden, turpeen ja peltobiomassojen logistiikkaan. Suurimmat haasteet liittyvät metsähakkeen toimitusketjuihin. Esiin nousee esimerkiksi biopolttoaineiden terminaalitoiminta ja rautatiekuljetusten mahdollisuudet. Myös eri osapuolten yhteistyötä ja koko kuljetustoiminnan ohjausta on jatkossa syytä pohtia entistä perusteellisemmin.

Bioenergiatoimijoiden yhteisenä tavoitteena on kehittää tehokasta ja luotettavaa polttoainehuoltoa. Tuore selvitys palvelee erityisesti viranomaisia, päätöksentekijöitä sekä elinkeinoelämää. Julkaisu sopii myös muille bioenergia-alasta kiinnostuneille.