Ari Lampinen: Uusiutuvan liikenne-energian tiekartta

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:17, Joensuu, 2009, 437 s.
ISSN: 1797-3821
ISBN: 978-951-604-100-4
asiasanat: liikenne, biopolttoaineet, uusiutuvat energialähteet

Saatavissa:

Julkaisu Uusiutuvan liikenne-energian tiekartta on ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksista liikenteessä. Tarkoituksena on palvella sekä yleistä tiedon tarvetta tällä alalla kansallisesti että erityisesti valmisteilla olevaa uusiutuvien liikenteen energiamuotojen koulutus- ja tutkimushanketta Pohjois-Karjalassa.

Julkaisu sisältää käytännön esimerkein ja runsaalla kuvamateriaalilla valotettua tietoa siitä, miten kaikkien liikennemuotojen osalta on mahdollista siirtyä uusiutuvien energiamuotojen käyttöön lukuisten olemassaolevien teknologioiden ja resurssien kautta. Koottu tieto auttaa niin opiskelijoita kuin päätöksentekijöitäkin hahmottamaan toisaalta kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden liikenteen aiheuttamien ekologisten ongelmien ratkaisumahdollisuuksia, ja toisaalta valmistautumaan raakaöljyn globaalin tuotantohuipun lähestymisen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin sekä teknologian tietoisen valinnan merkitykseen tulevan muutoksen hallinnassa.

Suurin paino on annettu autoliikenteelle, mutta muut tieliikenteen muodot kuten myös raide-, vesi-, ilma-, avaruus- ja viestiliikenne sisältyvät tarkasteluun. Julkaisu sisältää historiallisen tiekartan 23 liikenteen biopolttoaineiden sukupolven ja monien muiden uusiutuvien liikenteen energialähteiden teknologioiden käyttöönotosta, katsauksen nykyisin käytettävissä oleviin resursseihin ja niiden hyödyntämisen teknologioihin, sekä tiekartan tulevien tietoisten valintojen pohjaksi.

Julkaisu on tehty osana Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tulevaisuusrahaston rahoittamaa hanketta ”Liikennebiokaasun ja muiden liikenteen uusiutuvien energialähteiden ja investointien kehittämishanke – osa 1: valmisteluvaihe”. Tulevaisuusrahaston lisäksi hanketta rahoittivat Joensuun Seudun Jätehuolto Oy, Kontiolahden kunta sekä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu toimi hankepartnerina ja Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulun MicrE-hanke osallistui julkaisun rahoittamiseen.