Kari Narva

Itäetabloitumisen haasteet Lapin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä
- Kokemusperäistä tietoa liiketoiminnasta Venäjän markkinoilla

Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisuja B 17, Rovaniemi, 2010, 141 s.
ISSN: 1239-7733
ISBN: 978-952-5153-93-4 (nid.)

Saatavissa painettuna julkaisuna (10 €, toimituskulut 5 €, sis. alv 9 %) Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisutoiminnan verkkosivuilta tai sähköpostitse osoitteesta julkaisut(at)ramk.fi

Kari Narvan julkaisu Itäetabloitumisen haasteet Lapin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tuo esille PK-yritysten kansainvälistymissuunnitelmat ja niiden toteutuminen Venäjälle suuntautuvassa liiketoiminnassa. Kokoamalla kokemusperäistä tietoa kansainvälisestä liiketoiminnasta tekijä on saanut selville, millaisilla pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on parhaat edellytykset kansainvälistyä erityisesti Venäjän markkinoille ja mitä kansainvälistyvä liiketoiminta näiltä yrityksiltä vaatii toimiakseen hyvin.

Teoksessa tuodaan esille myös PK-yritysten kansainväliseen liiketoimintaan kohdistuvia kehittämisesityksiä, joiden avulla Venäjälle suuntautuvaa kansainvälistymistä saadaan suunnitelmallisemmaksi ja vaikuttavammaksi. Julkaisu perustuu Kari Narvan Rovaniemen ammattikorkeakoululle tekemään opinnäytetyöhön ja sen tilaajana on ollut Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteinen hanketoimintayksikkö Finnbarents.