Kever 1/2002, ISSN 1796-8283Tutkimusryhmät

Opiskelijoiden ohjaus -ryhmä


Jukka Lerkkanen


    Ryhmän ensimmäinen keskustelun aihe liittyi ryhmän nimeämiseen. Se nimettiin opiskelijoiden ohjaus-ryhmäksi ja ryhmän periaatteena on tarkastella ammattikorkeakouluissa tapahtuvaa ohjausta opiskelijan näkökulmasta. Toiminnan tavoitteena on suorittaa toimivien ohjauskäytäntöjen benchmarkkausta.

    Ryhmän jäseninä ovat Anna Mikkola (Keski-Pohjanmaan amk), Riitta Hakulinen (Hämeen amk), Liisa Vanhanen-Nuutinen (Helia), Elina Hyytiäinen (Laurea-amk) ja Riitta Aikkola (Vaasan amk). Ryhmän vetäjänä toimii Jukka Lerkkanen (Jyväskylän amk).

    Ryhmän sueraava tapaaminen on 28.8. Hämeenlinnassa. Tällöin Liisa Vanhanen-Nuutinen ja Jukka Lerkkanen esittelevät kehittämistuloksisaan.Tapaamisen koordinoijana toimii Riitta Hakulinen (riitta.hakulinen@hamk.fi).


    Jukka Lerkkanen, jukka.lerkkanen@jypoly.fi