Kever 1/2002, ISSN 1796-8283Pääkirjoitus

Vuorovaikutusta ja näkyvyyttä
Mervi Friman
Marja Widenius  Ammattikorkeakoulujen kehittäjäverkoston, KeVer-verkoston, tavoitteena on tukea ja edistää ammattikorkeakoulua koskevaa tutkimusta, edistää tutkijoiden ja toimijoiden keskeistä vuorovaikutusta sekä käynnistää yhteisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita. KeVer-verkkolehti tukee puolestaan verkoston tutkijoiden ja toimijoiden välistä vuorovaikutusta, tekee näkyväksi ammattikorkeakoulututkimusta ja levittää tutkimustuloksia.

  KeVer-verkkolehti julkaistaan verkkomuotoisensa siksi, että verkkomuotoinen julkaiseminen on paperiseen julkaisemiseen verrattuna teknisesti helpompaa, vähemmän aikaa vievää ja taloudellisempaa. Keskeinen muoto on vällöin asiantuntija-arvioinnin läpi käyneiden artikkelien (referee-artikkelien) julkaiseminen.


  Artikkelin työstäminen omasta tutkimushankkeesta on työlästä ja vie aikaa. Artikkelien kommentoiminen ja pyydettyjen korjausten tekeminen ovat useamman kuukauden prosessi. Tällä hetkellä kaksi artikkelia on käynyt arvioitsijoilla ja artikkelit ovat luettavissa seuraavassa lehdessä. Toivon, että referee-artikkeleita tarjotaan aktiivisesti ja jatkuvasti ilman erillistä aikataulua. Artikkelien arvioinneista kiinnostuneita pyydän niin ikään ottamaan yhteyttä.

  Ensimmäisessä numerossa Pentti Rauhala valottaa ammattikorkeakoulujen KeVer-verkoston tavoitteita ja visiota; Päivi Tynjälä kirjoittaa Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkimusalueista, joista yksi on ammattikorkeakoulututkimus. Ja kun Arto Mutanen ehdottaa, että ammattikorkeakouluihin pitäisi perustaa yhteinen metodologian tutkimusryhmä, Anu Ahonen toteaa, että oma opettajanote säilyy todennäköisesti virkeämpänä, jos opetuksen sisälle suunnittelee pieniä kehittämis- tai tutkimushankkeita. Juha-Pekka Liljander kirjoittaa toukokuussa julkaistusta ja toimittamastaan teoksesta Omalla tiellä, ja Matti Jussila esittelee verkosta löytyviä tiedon lähteitä, jotka tarjoavat ehtymättömän ideavaraston erityisesti tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimiville.


  KeVer-verkkolehteä tehdään tänä vuonna kaksi numeroa; jatkossa lehden on tarkoitus ilmestyä neljästi vuodessa. Ja kun KeVer-verkkolehden yksi tehtävistä on yhteisen tiedon välittäminen ja tiedon tallentaminen, rakentuu KeVer-verkkolehden kirjoituksista arkisto. Tästä vähitellen kasvavasta arkistosta saa myöhemmin läpileikkauksen KeVer-verkoston vaiheista helposti lähestyttävässä muodossa. Näin KeVer-verkkolehden kirjoitukset jäävät muistiin ja säilyvät kulttuuriperintönä myöhemmällekin tarkastelijalle.

  KeVer-verkkolehti on tehty tietokantapohjaisena, ja sen arkisto on järjestetty artikkeleittain, kirjoittajittain ja numeroittain. Lisäksi artikkeleja voi hakea tietokannasta useiden hakukriteerien mukaan, muun muassa lehden numeron, palstan, otsikon, kirjoittajan, tekstissä olevan sanan tai sanojen yhdistelmien mukaan.


  Lehden päätoimittaja on KeVer-verkoston projektipäällikkö Mervi Friman. Toimituskunnan jäseninä ovat tutkijaprofessori Päivi Tynjälä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksesta sekä tutkimusjohtaja Juha-Pekka Liljander Lahden ammattikorkeakoulusta. Toimialajohtaja Marja Widenius Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kulttuurin toimialalta hoitaa toimitussihteerin tehtävää. Verkkoasiantuntijana on it-suunnittelija Elina Kangas samaisesta ammattikorkeakoulusta.  Kever 2/2002 ilmestyy 22.11.2002. Referee-aineisto tulee lähettää päätoimittajalle viimeistään 30.09.2002. Muu aineisto lähetetään toimitussihteerille 02.11.2002 mennessä.


  Mervi Friman, päätoimittaja, mervi,friman@hamk.fi
  Marja Widenius, toimitussihteeri, marja.widenius@tokem.fi