Kever 1/2002, ISSN 1796-8283Tutkimusryhmät

Pedagogiikkaryhmän toiminnasta


Hannu Kotila


KeVer-hankkeen pedagogiikkaryhmä on järjestäytynyt ja sopinut jo tulevasta syksystä sekä sen ohjelmasta.


Pedagogiikkaryhmän toiminnan tarkoituksena on vertaistyöskentelyn kautta kerätä kokemuksia eri ammattikorkeakoulujen pedagogisista kehittämishankkeista ja keskustella alustajien esitysten pohjalta ajankohtaisista tutkimuksellisista teemoista AMK-pedagogiikkaa sivuavista kysymyksistä.

AMK-pedagogiikka on tulkittavissa hyvän väljäksi yläotsikoksi. Se sisältää opetussuunnitelmakysymykset, opettamisen kysymykset, opiskeluun ja opiskelukulttuuriin liittyvät kysymykset sekä arvioinnin.

Syksyn osalta on sovittu kaksi tapaamista. Ensimmäinen tapaaminen on 21.8. 10:30-16:00. Paikkana toimii Diakonia-ammattikorkeakoulun Helsingin yksikkö (Alppikatu 2 A, 00530 Helsinki, paikka löytyy Kalliosta, ratikka 2, bussi 23, Alppikadun puolelta sisään, luokkatila S 615).

Kuulemme alustukset seuraavista aiheista:
Anneli Sarajärvi SeAMK: Oppimisesta ohjaavat tekijät käytännön harjoittelussa
Matti Vesa Volanen KTL: Learning by making?
Ritva Kuokkanen Diak: Opiskelijoiden ohjaaminen kohti reflektiivistä ammattikäytäntöä
Erkki Laurila HiAMK: Aihe vielä avoin.
Kunkin alustuksen pohjalta käydään keskustelua.

Seuraava tapaaminen on Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa Tampereella 07.10.2002 10:30-16:00. Alustajina ovat Jouni Tuomi, Päivi Karttunen, Birgitta Varjonen ja Antti Kauppi.


Hannu Kotila, yliopettaja, KT, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö, hannu.kotila@mail.diak.fi