Kever 2/2002, ISSN 1796-8283Tutkimusryhmät

Organisaatiot ja johtaminen –tutkimusryhmän kokoontuminen


Taru Kiuru


    Organisaatiot ja johtaminen –tutkimusryhmä kokoontui syyskuun lopulla Stadiassa puheenjohtajansa Tapio Varmolan (SeAMK) johdolla. Vieraileva luennoitsija, tutkimusjohtaja Pauli Juuti Johtamistaidon opistosta piti alustuksen organisaatio- ja johtajuustutkimuksen ajankohtaisista haasteista sekä erityisistä näkökulmista koskien ammattikorkeakouluja. Alustuksen jälkeen käytiin vilkasta keskustelua teemaan liittyvistä aiheista kuten systeeminen näkökulma, kriittinen sosiaalinen konstruktivismi, organisaation kehittämistrendinä erilaisuus, yksilöllisyys, monikulttuurisuus ja tarina käytäntönä.

    Ryhmä pohti, miten ammattikorkeakoulu tukee tohtoriksi väittelevien opettajien paluuta omaan työtehtäväänsä ja siitä, onko hänen mahdollista jatkaa tutkimuksen tekoa työajallaan. Kukin läsnäolija esitteli myös omaa tutkimustaan.

    Työryhmä keskusteli myös Ammattikorkeakoulujen konferenssissa, joka pidetään 6.-7.5.2003 Jyväskylässä. Tavoitteena on, että KeVer-ryhmäläiset esittelisivät konferenssissa tutkimuksiaan.

    Organisaatiot ja johtaminen –työryhmä kokoontuu seuraavan kerran Turussa 12.12.2002. Turun ammattikorkeakoulussa ryhmän vierailua isännöi rehtori Juha Kettunen. Ammattikorkeakoulun jälkeen ryhmä vierailee Turun yliopiston koulutussosiologian laitoksella, jossa alustuksen pitää Osmo Kivinen. Yliopistokäynnin jälkeen

    Ryhmä lähetti terveisensä KeVer-verkkolehdelle: lehden sivuille toivotaan Post doc –palsta.