Kever 2/2002, ISSN 1796-8283Pääkirjoitus

KeVer-verkkolehti profiloi verkoston toimintaa


Mervi Friman


  KeVer-hankkeen tavoitteissa todetaan, että KeVer-verkoston tarkoituksena on ylläpitää ja vahvistaa ammattikorkeakoulututkimusta, löytää uusia kumppanuuksia ja lisätä vuorovaikutusta niin eri tahoilla tutkimusta tekevien kesken kuin tutkijoiden ja käytännön toimijoidenkin välillä.

  Verkkolehti on tärkein foorumi, jolla verkoston jäsenet tavoittavat toisiaan ja jonka kautta toiminnasta informoidaan verkoston ulkopuolella olevia ammattikorkeakoulututkimuksesta kiinnostuneita tahoja. Lehden välityksellä profiloidaan paitsi verkoston toimintaa myös ammattikorkeakouluja koskevaa tutkimusta julkisuudessa. Keskeinen muoto on tällöin referee-artikkelien julkaiseminen.

  Referee-menettely on aikaa vievää, joten vielä tässä lehdessä ei ko. artikkeleita julkaista. Kirjoittajille ja kommentoijille varattu aika (noin kaksi kuukautta) ei ollut riittävä. Kaksi artikkelia on kuitenkin referee-prosessissa ja ovat luettavina tulevan vuoden ensimmäisessä lehdessä. Toivon, että referee-artikkeleita tarjotaan aktiivisesti ilman erillistä aikataulua, ja että kiinnostuneet lausunnonantajat ilmoittavat itsestään ja erityisalueistaan.

  Nyt ilmestyvän lehden myötä syntyy kattava katsaus ryhmien toimintaan. Ryhmät ovat kokoontuneet syksyn aikana aktiivisesti eri teema-alueiden ympärillä. Raportit kertovat pidetyistä alustuksista ja niiden ympärillä käydyistä keskusteluista. Alustukset toimivat parhaimmillaan lehden palstoilla käytävän jatkokeskustelun pohjina. Kommentoikaa siis rohkeasti seuraavassa numerossa.

  Edellisessä lehdessä Arto Mutanen (LAMK) kirjoitti metodologia-ryhmän perustamisesta. Näyttää siltä, että tällainen ryhmä syntyisi vielä loppuvuoden kuluessa. Niin ikään Opiskelijan/opintojen ohjaus –ryhmälle on löytynyt vetäjä, Liisa Vanhanen-Nuutinen (Helia). Molempien ryhmien linjauksista ja suunnitelmista tulee loppuvuoden kuluessa tietoa ryhmäpostitusten kautta.

  Vuosittainen Ammattikorkeakoulukonferenssi pidetään Jyväskylässä 6.-7. toukokuuta 2003. Tällöin on tarkoitus luoda katsaus siihen, mitä kuluneen kymmenen vuoden aikana tehdyt tutkimukset kertovat ammattikorkeakouluista. Olisi myös kiinnostavaa tietää, millaisia ajatuksia tutkimukset ovat herättäneet ammattikorkeakoulukentällä. Mikäli kyseiset alustusaiheet kiinnostavat, ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen.

  Seuraava lehti ilmestyy maaliskuun alussa. Siihen tarkoitetut artikkelit tulee lähettää 18.2. mennessä lehden toimitussihteerille Marja Wideniukselle (marja.widenius@tokem.fi). Referee-artikkelit lähetetään suoraan päätoimittajalle (mervi.friman@hamk.fi).

  Hyvää loppuvuotta toivottaen


  Mervi Friman, päätoimittaja, projektipäällikkö