Kever 1/2003, ISSN 1796-8283Kuulumisia
KeVer-seminaari lokakuussa

  KeVer-hankkeen valtakunnallinen seminaari pidetään Hämeenlinnassa 9.-10. lokakuuta 2003. Toivon, että verkostolaiset osallistuisivat seminaariohjelman ja työmuotojen ideointiin.

  Seminaarin yhteydessä julkistetaan parhaillaan työn alla oleva ammattikorkeakoulupedagogiikkaa koskeva julkaisu, josta voi lukea lisää toisaalta tästä lehdestä. Pedagogiikka on siten varmasti esillä myös seminaarin ohjelmassa.

  Millaisia puheenvuoroja haluaisit kuulla, olisitko halukas kommentoimaan artikkeleja?

  Tavoitteena on, että julkaisemisesta tulisi yksi verkostomme säännöllinen toimintamuoto. Ja syksyn seminaarissa on tarkoitus aloittaa seuraavan julkaisun suunnittelu. Sen aiheeksi on alustavasti kaavailtu metodologiaa, joka fokusoituisi poikkialaiseen, työelämän kanssa toteutettava tutkimus- ja kehittämistyöhön, ammattikorkeakoulujen jatkuvaan haasteeseen.

  Hanketta voidaan viedä eteenpäin vaikkapa muodostamalla seminaarissa metodologiajulkaisun ympärille suunnitteluryhmä. Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan? Millaisia alustavia puheenvuoroja toivoisit tai olisit itse halukas esittämään joko ryhmässä tai koko seminaariväelle?

  Mitä muuta haluaisit seminaarissa käsiteltävän joko yhteisesti tai pienryhmissä? Onko mielessäsi tuoreita väitöskirjoja tai muita tutkimuksia, joiden tekijöitä toivoisit kuulevasi? Onko tiedossasi rahanhaku, jonka ympärille haluaisit muodostaa hakijarinkiä? Tai pyöriikö mielessäsi jokin projekti-idea, jota voitaisiin yhteistuumin lähteä viemään eteenpäin?

  Kerro ajatuksistasi 15.3. mennessä

  Mervi Friman, tutkija, mervi.friman@hamk.fi