Kever 1/2003, ISSN 1796-8283Kuulumisia
Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuseminaari

    Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuseminaari pidetään 3.-4.4.2003 Helsingissä. Seminaarin järjestää Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) ja sen pääpuhujana on professori Geoffry Scott Sidneyn Teknillisestä yliopistosta. Kever-verkoston kautta on pyydetty alustajaa koulutuksen laatua ja sen arviointia käsittelevään sessioon. Halukkaat voivat ilmoittautua allekirjoittaneelle.

    Mikäli seminaarin yhteyteen saadaan Kever-standi, voi siinä yhteydessä tiedottaa meneillään olevista koulutuksen laatua koskevista tutkimus- ja kehittämishankkeista. Pyydänkin kaikkia teitä, joilla on ko. hanke käynnissä kirjoittamaan siitä lyhyen kuvauksen sekä yhteystiedot ja lähettämään tiedot allekirjoittaneelle 15.3. mennessä.

    Seminaariohjelman tarkentumista voi seurata ilmoitustaululta.

    Mervi Friman, mervi.friman@hamk.fi