Kever 1/2003, ISSN 1796-8283Pääkirjoitus
KeVer tunnetaan – vai tunnetaanko?


Mervi Friman


  KeVver-verkostolle myönnettiin opetusministeriön määräraha (50 000 €) vuodeksi 2003. Verkostolla on jatkossa toiveena päästä pitkäkestoisemman rahoituksen piiriin, joka helpottaisi toiminnan suunnittelua ja koordinointia.

  Erilaisissa ammattikorkeakoulujoukoissa liikkuessa tuntuu usein siltä, että KeVer on jo hyvinkin tunnettu hanke. Toisinaan taasen ovat tuntemukset varsin päinvastaisia. Tiedottaminen onkin jatkuva haaste, johon toivon jokaisen verkostolaisen vastaavan niin omassa ammattikorkeakoulussaan kuin muissa yhteyksissä.

  Mutta kyllä KeVer jo tunnetaankin. Olen saanut viime viikkoina useita yhteydenottoja, joissa on tiedusteltu muun muassa koulutuksen laadun ja arvioinnin, opinnäytetöiden ja opinto-ohjauksen asiantuntijoita eri yhteyksiin alustamaan tai kirjoittamaan. Tämän vuoksi pyydän, että täydentäisitte asiantuntijarekisteriä kertomalla tutkimus- ja kehittämishankkeistanne nykyistä enemmän vaikka vain avainsanoin. (Muistanette, että käytännössä tiedot tulee lähettää allekirjoittaneelle edelleen siirrettäväksi rekisteriin.)

  Tuore verkkolehti antaa taasen kattavan kuvan verkostossa tapahtuneesta ja tulossa olevasta toiminnasta. Ryhmissä pidettyjen alustusten julkaiseminen on palautteen mukaan toimiva tapa välittää tietoa koko kentälle. Alustusten pohjalta käydyt vilkkaat ryhmäkeskustelut eivät tule lehden palstoille, mutta jatkokeskustelua on mahdollista jatkaa niin ryhmien sähköpostilistoilla kuin tämän lehdenkin kautta.

  Ensimmäinen referee-artikkeli julkaistaan tässä numerossa. Kannustan koko toimituskunnan puolesta verkoston jäseniä artikkelien kirjoittamiseen. Kirja-arvostelut samoin kuin tiivistelmät omista julkaisuista ovat tervetulleita lehteen. Tiivistelmiä on mahdollista lisätä myös julkaisurekisteriin.

  Antoisia, kirjoittamiseen ja kommentointiin innostavia lukuhetkiä lehden parissa!

  Seuraava lehti ilmestyy toukokuussa 2003. Deadline on maanantai 19.5. Tällöin juttujen kuvineen on oltava toimitussihteeri Marja Wideniuksella (marja.widenius@tokem.fi) ja päätoimittaja Mervi Frimanilla (mervi.friman@hamk.fi). Referee-artikkeleita voi lähettää jatkuvasti Mervi Frimanille.


  Mervi Friman, päätoimittaja