Kever 1/2003, ISSN 1796-8283Kuulumisia
Ammatillisen koulutuksen kehittämisen Eurooppa-prosessi käynnistyy


Petri Lempinen


  EU-, EFTA-, ETA- ja hakijamaiden opetusministerit hyväksyivät yhdessä eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten kanssa Kööpenhaminassa 30.11. julistuksen ammatillisen koulutuksen yhteistyön edistämisestä Euroopassa.

  Julistuksella pyritään ammatillisen koulutuksen laadun ja vetovoimaisuuden edistämiseen sekä ammatillisessa koulutuksessa olevien ja ammatillisen tutkinnon suorittaneiden liikkuvuuden parantamiseen. Julistuksella ammatillinen koulutus nostetaan EU-yhteistyössä painopisteeksi korkeakoulutuksen ns. Bologna-prosessin rinnalle.

  Ammatillisen koulutuksen yhteistyön keskeisiä painopistealueita ovat koulutuksen eurooppalainen ulottuvuus, avoimuus, tiedotus ja ohjaus, osaamisen ja pätevyyksien tunnustaminen sekä laadun varmistaminen. Julistuksessa korostetaan erityisesti ehdokasmaiden ja eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten roolia ammatillisen koulutuksen yhteistyössä. Julistuksen toimeenpano on aloitettu kolmella keskeisellä alueella.

  Nämä ovat Europassin laajentaminen, eurooppalaisen suoritusten siirtojärjestelmän (ECTS) laatiminen ammatilliseen koulutukseen sekä koulutuksen laadun parantaminen. Jatkossa toimeenpano laajenee käsittämään myös elinikäisen ohjauksen, koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuvan oppimisen sekä opettajien ja kouluttajien koulutuksen.

  Yhteistyö on tunnettu toistaiseksi Bryggen prosessina, mutta vastaisuudessa ammatillisen koulutuksen yhteistyöstä puhuttaneen Kööpenhaminan prosessina. Prosessi etenee tällä hetkellä asiantuntijaryhmissä ja komissiovetoisesti. Suomesta asiantuntijaryhmiin tulee osallistumaan edustajia opetusministeriöstä, opetushallituksesta sekä työmarkkinakeskusjärjestöistä.


  Petri Lempinen, FT, STTK:n koulutuspoliittinen asiamies