Kever 1/2003, ISSN 1796-8283Kuulumisia
Koha-kuulumisia


Timo Aarrevaara


  Tampereen yliopiston hallintotieteen laitoksella toimii korkeakoulututkimuksen ja –opetuksen kehittämishanke. Se on osa yhteistyössä Jyväskylän ja Turun yliopistojen kanssa toteutettavaa FINHERT-hanketta, joka tuottaa opetusta ja tutkimusta erityisesti korkeakouluhallinnon alalta. Hankkeen yhteydessä on käynnistynyt 20 opintoviikon erillinen aine- ja syventävien opintojen tasoinen opintokokonaisuus ”Korkeakouluhallinto ja johtaminen”. Opintokokonaisuus soveltuu (esimerkiksi) osaksi tutkintoon johtavaa koulutusta perus- ja jatko-opiskelijoille sekä täydennyskoulutukseksi yliopisto- ja ammattikorkeakouluhallinnon parissa työskenteleville.

  KOHA-opetusohjelma koostuu kuudesta moduulista:

  - KOHA1 Korkeakoulut ja korkeakoulutus tutkimuksen kohteena (3 ov)
  - KOHA2 Korkeakoulujärjestelmät ja niiden ohjaus (4 ov)
  - KOHA3 Organisaatio, päätöksenteko ja johtaminen (4 ov)
  - KOHA4 Suunnittelu, budjetointi ja talous (3 ov)
  - KOHA5 Arviointi ja laatu (3 ov)
  - KOHA6 Korkeakouluhallinnon prosessit (3 ov).

  Opetussuunnitelma ja opetusohjelma ovat osoitteessa http://www.uta.fi/finhert/peruskoulutus/index.html

  Lukuvuonna 2002-2003 täydennyskoulutusopiskelijat ovat lähinnä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ministeriön (opm ja arviointineuvosto) viranhaltijoita. Haku syksyllä alkaviin opintoihin päättyy 3.3.2003. Lisätietoja www-osoitteesta http://www.uta.fi/finhert tai timo.aarrevaara@uta.fi.

  Valmisteilla AMK-aiheisia väitöskirjoja

  FINHERT-hankkeessa on valmisteilla kaksi ammattikorkeakoulujen hallintoa käsittelevää väitöskirjaa. HM Vuokko Kohtamäki tutkii ammattikorkeakoulujen taloudellista autonomiaa ammattikorkeakouluinstituutioiden omasta näkökulmasta. Taloudellista autonomiaa ja sen eri ulottuvuuksia kuvataan, analysoidaan ja vertaillaan syvällisemmin Suomen, Hollannin ja Norjan välillä. Hän on aloittanut tutkimuksensa Belgian flaaminkielisen yhteisön, Suomen, Saksan, Alankomaiden, Tanskan ja Norjan vertailulla. Tutkimustehtävänä on analysoida niitä mekanismeja, joilla korkeakoulujen ja ympäristön välistä suhdetta säädellään. YTM Anu Lyytisen tutkimuksessa selvitetään, minkälaisia organisatorisia ja vuorovaikutusmekanismeja ammattikorkeakoulut käyttävät vahvistaakseen rooliaan alueensa kehittäjänä ja osana innovaatiojärjestelmää.


  Timo Aarrevaara, VTT, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto, hallintotieteen laitos, FINHERT