Kever 1/2003, ISSN 1796-8283Artikkelit
Uusi avaus ammattikorkeakoulupedagogiikassa


Hannu Kotila


Ammattikorkeakoulujen kehittäjäverkoston (Kever) pedagogiikkaryhmästä on noussut esille uusi kirjahanke. Kirjahankkeen taustalla on useat keskustelut, joissa on tuotu ilmi monissa ammattikorkeakouluissa toteutettujen pedagogisten kehittämishankkeiden rajoittuminen oman ammattikorkeakoulun piiriin. Nyt näistä kehittämishankkeista sekä ammattikorkeakoulupedagogiikasta yleisemminkin kirjoitetaan uutta kirjaa.


Kirja kuvaa ammattikorkeakoulujen pedagogisia kehittämis- ja tutkimushankkeita. Kirjoittajia on useilta koulutusaloilta ja useiden teemojen piiristä. Artikkelit kuvaavat kunkin kehittämishankkeen piiristä nousseita ammattikorkeakoulupedagogisia kysymyksiä.

Kirjan artikkelit valmistuvat kevään aikana ja julkaisutilaisuus on 9.10. 2003 Keverin seminaarissa Hämeenlinnassa.

Kirjan teemoja ovat muun muassa:
1. Ammattikorkeakoulun toimintaympäristö ja sen muutokset
2. Tutkiva ja kehittävä oppiminen
3. Ohjaaminen eri muodoissaan
4. Oppimisympäristöt
5. Arviointi
6. Ammattikorkeakoulun opettajuus.

Tavoitteena on paneutua kansallisiin ja kansainvälisiin kehyksiin ja ohjausjärjestelmiin, amk-opiskelun ja oppimisen erilaisiin muotoihin, opiskelun ohjauksen, tuutoroinnin, harjoittelun ohjauksen ja ammatillisen kasvun teemoihin, projektiopiskeluun, verkko-opiskeluun sekä työelämärajapintoihin.

Kirjoittajat ovat ammattikorkeakouluissa sekä ammattikorkeakoulujen arviointitoiminnassa mukana olevia henkilöitä sekä ammattikorkeakoulumaailmaa tuntevia yliopistotutkijoita.

Kirjahanke on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Vielä ehtii mukaan. Kirjan toimittaja on yliopettaja Hannu Kotila (hannu.kotila@helia.fi). Kirjan toimituskuntaan kuuluvat lisäksi rehtori Pentti Rauhala, yliopettaja Liisa Vanhanen-Nuutinen sekä tutkimuspäällikkö Antti Kauppi.

Kirjan toimituskunta haluaa korostaa, että tämän tyyppiselle kirjahankkeelle ei ole olemassa aiempaa esimerkkiä ja tämän kirjahankkeen kautta avautuu uusia näkökulmia ammattikorkeakoulupedagogiikkaan.


Hannu Kotila, KT, yliopettaja, Helia, Ammatillinen opettajakorkeakoulu