Kever 2/2003, ISSN 1796-8283Artikkelit ja puheenvuorot
Tullaan tutuiksi - Ammattikasvatuksen aikakauskirja keskustelufoorumina


Annikki Mikkonen


  Ammattikoulutuksen tutkimusseura OTTU ry. perustettiin Suomeen vuonna 1992. Silloin aloitti Jyväskylän yliopiston alaisuudessa toimintansa yhdysvaltalaiseen Omicron Thau Theta- järjestön alaosasto Upsilon toimintansa Suomessa. Järjestön toiminta-ajatuksena on ammattikasvatuksen asiantuntijoiden yhteistyö ja ammattikoulutusta koskevan tutkimuksen ja kehitystyön edistäminen. Nykyisin seura on itsenäinen suomalainen seura. Tiedonvälityksen ja keskustelun tarve kasvoi vähitellen. Ammattikasvatuksen aikakauskirja syntyi vuonna 1999, kun Opetus- kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA –säätiö lupautui OTTU ry:n julkaiseman lehden kustantajaksi. OKKA-säätiö vastaa myös lehden jakelusta.

  Ammattikasvatuksen aikakauskirja julkaisee ammattikasvatusta koskevia artikkeleita ja muita kirjoituksia kaikilta ammatillisen koulutuksen sektoreilta. Sen tavoitteena on toimia tiedon välittäjänä ja keskustelukanavana eri toimijoiden välillä. Julkaisu on tarkoitettu kaikille ammattikasvatuksen kentän toimijoille, joten tekstin luettavuudella on merkitystä. Erityisesti toivotaan lehden kuluvan opettajien ja muiden koulun toimijoiden käsissä.

  Vuodessa ilmestyy neljä numeroa, joiden teemat vahvistetaan edellisenä syksynä. Lehden päätoimittaja on professori Pekka Ruohotie (Tampereen yliopisto, Hämeenlinna), mutta sen lisäksi jokaisella numerolla on oma toimittajansa. Vuoden ensimmäinen numero on yleensä aihepiiriltään yleinen eli siihen voidaan koota teemoihin kuulumattomia artikkeleita. Muut teemat vuonna 2003 ovat 2. Työelämä oppimispaikkana (toimittaja KL Annikki Mikkonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu), 3. Ammattikorkeakoulupedagogiikka (YT Ulla Mutka, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu) ja 4. Kansainvälistyminen (KT Pentti Nikkanen, Jyväskylän yliopisto). Artikkelien kirjoittajat voivat olla suoraan yhteydessä toimittajiin.

  Vuonna 2002 käynnistyi yhteistyö Kasvatustieteellisen seuran julkaiseman Kasvatus-lehden ja Aikuiskasvatuksen edustajien kanssa. Yhteistyön tavoitteena on teemojen yhteensovittamisen siten, että selviltä päällekkäisyyksiltä vältytään ja toisaalta voidaan tiettyjä teema-aiheita tuoda keskusteluun vahvasti yhdessäkin. Keskusteluissa on ollut mukana myös Opettajalehden toimituksen eedustus.

  Tervetuloa mukaan kirjoittamaan ja keskustelemaan Ammattikasvatuksen aikakauskirjan sivuilla. Toivotamme tervetulleiksi myös uudet teemaideat ja toimitustyöhön halukkaat ammattilaiset!


  Annikki Mikkonen, past president, hallituksen jäsen, Ammattikoulutuksen, tutkimusseura OTTU ry:n, Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimituskunnan jäsen