Kever 2/2003, ISSN 1796-8283Kuulumisia
KeVer-seminaari lokakuussa

  Kehittäjäverkoston valtakunnallinen seminaari pidetään lokakuun 9.-10. päivinä Hämeenlinnassa, HAMK/ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Ohessa ohjelman runko. Rinnakkaissessiot ovat osin vielä avoimia, mutta tarkentuvat kevään ja kesän kuluessa. Ohjelmaa päivitetään kotisivujen ilmoitustaululla. Ryhmille on varattu kokoontumisaika perjantain aamupäivään. Kukin ryhmä kokoaa tähän sisällön.

  Syyskuun verkkolehdessä pohjustetaan seminaarin teemoja.

  Torstai

  09.00Ilmoittautuminen, tulokahvi
  10.00Tervetuloa
  10.30Arvioinnin ja vallan dialogi / FT Seppo Saari (KKA)
  11.30Ammatillinen kasvu ammattikorkeakouluammatissa, esimerkkeinä insinöörit ja poliisit/ KT Risto Honkonen (PAKK)
  12.30Lounas
  13.45Verkkopedagogiikka: vuorovaikutusta verkossa ja kasvokkain / KT Miika Marttunen (JY)
  14.45Rinnakkaissessiot:

  1 Uusia kokeiluja ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoiminnassa.
  Ammattikorkeakoulujen verkostoituva tutkimus- ja kehitystoiminta.
  KT Pirjo Lambert (Helia), Merja Helle ja Raija Reunanen (Helia)

  2 Työelämäyhteistyö
  Ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyö
  TtT Anneli Sarajärvi (Seamk)
  Työelämäprojektien kytkeminen opintojaksoihin ja työelämäyhteistyön jatkuvuus
  Maritta Korhonen (P-Savon amk)

  3 Opettajan työ
  Amk-opettajan "mentorimainen toiminta"
  TtT Liisa Vanhanen-Nuutinen& KL Heleena Raunistola (Helia)
  Arja Suntio (Kyamk): Amk-opettajan tutkimus- ja kehitystyöskentely koko yhteisöä hyödyntävänä

  4 Ammattikorkeakoulujen t&k-toiminta
  KT Hannu Valkama (Helia)

  16.15Ammattikorkeakoulu diskursiivisena tilana / KT Jatta Herranen (Humak)
  17.00Päivän päätössanat
  19.30Yhteinen illanvietto

  Perjantai

  09.00Aloitussanat
  09.15Verkkolehden tiedotusvartti / FL Marja Widenius
  09.30Työryhmien kokoontumiset:

  Pedagogiikka
  Organisaatiot ja johtaminen
  Alueellinen kehittäminen
  Työelämäyhteistyö
  Metodologia
  Koulutusjärjestelmä
  Opiskelijan ohjaus

  11.30Verkoston jatkosuunnitelmia
  12.00Lounas
  13.00Ammattikorkeakoulupedagogiikka-kirjan julkistaminen
  14.00Seminaarin päätös

  Seminaarin hinnaksi tulee noin 90 €.