Kever 2/2003, ISSN 1796-8283Kuulumisia
Ajankohtaista tietoa Ammattikorkeakoulupedagogiikan kirjahankkeesta


Hannu Kotila


  Ammattikorkeakoulupedagogiikan kirjahanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Avoin kutsu kirjoittajille tuotti 21 artikkeliehdokasta. Arviointimenettely tuotti merkittävästi lisäarvoa hankkeelle. Arviointiprosessissa painotettiin erityisesti seuraavia kysymyksiä:

  1. Kuvataanko artikkelissa ammattikorkeakoulupedagogiikan kannalta keskeisiä kysymyksiä (esim. Miten artikkelissa näyttäytyy ammattikorkeakoulun työelämäkytkös).
  2. Miten artikkeli tarjoaa vastauksia esitettyihin kysymyksiin ja niiden merkitystä koulutuksen kehittämiselle.
  3. Mitä uusia näkökulmia artikkeli tuo kirjan teemoihin.
  4. Mitä uusia näkökulmia artikkeli tuo valitun teeman piirissä käytyyn aiempaan keskusteluun a) ammattikorkeakoulupedagogiikan piirissä b) laajemmin.

  Monet artikkelit saivat hyviä korjaus- ja tarkennusesityksiä. Toimituskunta haluaa kiittää arviointiprosessiin osallistuneita henkilöitä. Ammattikorkea-koulupedagogiset kysymykset vaativat erityisen paljon sisältöjen tuntemusta myös arvioitsijalta.

  Jo tässä vaiheessa voi sanoa, että monet artikkelit ovat merkittäviä uusia avauksia ammattikorkeakoulukentällä. Artikkeleista löytää myös tuttuja ajankohtaisia teemoja: projektioppiminen, ohjaaminen eri muodoissaan, harjoittelun ohjauskysymykset, verkko-oppimisen kysymykset sekä amk-opettajuuden muutokset ja haasteet jne.

  Kirjan julkistaminen tapahtuu KeVerin lokakuun seminaarin yhteydessä 9.10. 2003. Voimme olla varmoja siitä, että lokakuun seminaarin jälkeen ammattikorkeakoulupedagogiikasta tullaan keskustelemaan entistä laajemmin ja uusista näkökulmista. Toivon mukaan kirjaa voidaan hyödyntää myös ammattikorkeakoulujen sisäisessä pedagogisessa kehittämistyössä.


  Hannu Kotila, Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu