Kever 2/2003, ISSN 1796-8283Kuulumisia
Opiskelijoiden ohjauksesta keskustellaan KeVerissä


Liisa Vanhanen-Nuutinen


    Opiskelijoiden ohjaus –tutkimusryhmä kokoontui Hämeenlinnassa 15.5. Tutkijayliopettaja, KT Seppo Kolehmainen kokosi OPED-projektin (Oppimisen edistäminen ammattikorkeakoulussa) kokemusten pohjalta ohjauksen ajankohtaisia näkemyksiä ja kehittämiskohteita ammattikorkeakoulussa. Yliopettaja, TtT Liisa Vanhanen-Nuutinen johdatteli narratiivisuuteen ja sen mahdollisuuksiin oppimisen ja opiskelijoiden ohjauksen lähestymistapana ja menetelmänä.

    Ryhmän seuraava tapaaminen on KeVer-päivien yhteydessä 10.10. Hämeenlinnassa. Silloin aiheena on korkeakouluopiskelijoiden hakuorientaatiot, joista alustaa tutkija Päivi Vuorinen Jyväskylän yliopistosta.

    Vuoden 2003 lopussa kokoonnutaan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja vuoden 2004 alussa Laureassa, Leppävaaran tiloissa. Näiden tapaamisten aikataulusta ja ohjelmasta laitetaan tiedotteet KeVerin ilmoitustaululle syksyllä.


    Liisa Vanhanen-Nuutinen, TtT, yliopettaja, Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu