Kever 2/2003, ISSN 1796-8283Pääkirjoitus
KeVer-verkoston toiminta laajenee


Mervi Friman


    Vuosi sitten toukokuussa pidettiin KeVer-hankkeen käynnistysseminaari Hämeenlinnassa. Vuoden mittaan verkosto on kasvanut siten, että postituslistoilla on nyt yli 170 henkilöä. Verkoston jäseniä on lähes kaikista ammattikorkeakouluista ja niiden lisäksi yliopistoista, tutkimuslaitoksista, opetusministeriöstä, toisen asteen ammatillisen koulutuksen sektorilta sekä ammattiliitoista. Hankkeelle näyttää siis olleen paikka ammattikorkeakoulututkijoiden ja kehittäjien yhteistyöfoorumina.

    Voimaan tuleva ammattikorkeakoululaki merkitsee uuden vaiheen alkamista ammattikorkeakoulujen toiminnassa. Laki nostaa esiin teemoja, jotka on koettu KeVerin tutkijaryhmissä käydyissä keskusteluissa keskeisiksi ja haasteellisiksi, joskin myös pulmallisiksi. Samalla kun entistä selkeimmin valtuuksin jatkamme ammattikorkeakouluissa työelämää tukevaa tutkimus- ja kehittämistyötä, on tarpeen vahvistaa omaan toimintaamme kohdentuvaa tutkimusta ja toiminnan kehittämistä tutkitun tiedon pohjalta. KeVer-verkosto on edesauttamassa tätä työtä ja on samalla luomassa avointa ja vuorovaikutuksellista toimintakulttuuria ammattikorkeakoulukentälle.

    Syksyn KeVer-seminaari pidetään 9.-10.10. Hämeenlinnassa. Seminaarissa käsitellään uuden lain kannalta oleellisia asioita, erityisesti t&k-toimintaa, eri tasoilta. Koulutus ja sen laatu sekä arvioinnin että pedagogiikan näkökulmista on niin ikään keskeisenä aiheena. Seminaarin yhteydessä julkistetaan parastaikaa syntyvä Ammattikorkeakoulupedagogiikka–kirja. Seminaariohjelman tarkentumista voi seurata ilmoitustaululta KeVer-kotisivuilta.

    Koko syksyn ohjelma (tutkijaryhmien tapaamiset) pyritään aikatauluttamaan vielä kevään kuluessa. Myös nämä tiedot löytyvät vähitellen ilmoitustaululta.


    Mervi Friman, päätoimittaja