Kever 2/2003, ISSN 1796-8283Kuulumisia
Tilasto-oppia ammattikorkeakouluihin


Susanna Sirén-Valanta

  Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, Tilastokeskus ja Helsingin kaupungin tietokeskus käynnistivät syksyllä 2002 Etelä-Suomen lääninhallituksen kanavoimalla ESR-rahoituksella Virsta-yhteistyöprojektin. Hankkeen tavoitteena on tarjota Stadian opetus-, tietopalvelu- ja hallintohenkilöstölle tietoa ja koulutusta tilastoista.

  Projektin myötä tuotetaan kaksi verkkotietopakettia, joiden aiheiksi valikoitui stadialaisille tehdyn kyselyn perustella tilastoalan tiedonhaku ja tiedon keruu tilastolliseen tutkimukseen. Verkkomateriaalin lisäksi hankkeessa tarjotaan Stadian henkilökunnalle koulutusta niin tilastojen käytöstä kuin tilastollisen tutkimuksen tekemisestäkin.

  Projektin tavoitteena on, että stadialaiset saavat tietoa siitä,

  - mistä tilastotietoa löytyy
  - millaista tilastotietoa eri aiheista on olemassa
  - miten tilastoja voi omassa opetus- tai suunnittelutyössä hyödyntää
  - miten tilastokuviota luetaan ja laaditaan
  - miten tieto jalostuu tilastoiksi.

  Kun materiaaleja on testattu Stadiassa, ne tuodaan maan kaikkien ammattikorkeakoulujen saataville vuoden 2004 aikana käyttämällä Virtuaaliammattikorkeakoulusivustoa jakelualustana. Tilastokeskus tulee perimään materiaaleista käyttömaksun.

  Virsta-hanketta on suunniteltu tulevaisuudessa laajennettavaksi sekä maantieteellisesti (mukaan ammattikorkeakouluja pääkaupunkiseudun ulkopuolelta) että sisällöllisesti (materiaaleja uusista tilastoihin liittyvistä aiheista). Uusiksi sisältöaiheiksi on alustavasti suunniteltu taloustilastoihin liittyviä teemoja, esim. kansantalouden tilinpitoa, indeksejä tms.

  Otamme mielellämme vastaan niin ideoita uusiksi sisältöaiheiksi, yhteydenottoja yhteistyöstä kiinnostuneilta kuin ilmoittautumisia työn alla olevien materiaalien kommentoijiksi halukkailta.

  Lisätietoja projektista antaa projektipäällikkö.

  Projektin kotisivut löytyvät osoitteesta http://tilastokeskus.fi/tk/tp/virsta.html


  Susanna Sirén-Valanta, projektipäällikkö, susanna.siren-valanta@tilastokeskus.fi