Kever 2/2003, ISSN 1796-8283Pääkirjoitus
Hyvä verkosto – onnistumisia ja haasteita


Mervi Friman


  KeVer-hanke käynnistyi toukokuussa 2002 Hämeenlinnassa pidetyssä seminaarissa. Runsaan vuoden kuluessa on tapahtunut paljon. Verkosto on kasvanut käsittäen tänä päivänä lähes kaksisataa toimijaa lähes kaikista ammattikorkeakouluista. Yhteyksiä on syntynyt ammattikorkeakoulukentän ulkopuolellekin, ja niiden lisääntyminen ja syveneminen ovat edelleen yksi toiminnan keskeisimpiä haasteista. Ammattikorkeakouluilmiön monipuolisessa näyttäytymisessä on sijansa niin työelämään, tulevaisuuteen, nuorisoon kuin yhteiskunnalliseen kehitykseen suuntautuvalla tutkimuksella, jottemme rajaisi näkökulmiamme tarpeettoman kapeaksi. Myös yhteydet toimijoihin tutkimustietoutta levittäen on tavoite, jonka toteutuminen vasta tekee verkostostamme aidon kehittäjäverkoston, ei pelkästään tutkijaverkoston.

  Olemme saavuttaneet monia hyvän verkostotoiminnan tavoitteita. Ryhmissä on käyty avoimia ja luottamuksellisia keskusteluja. Esiin on nostettu myös ongelmallisiksi koettuja asioita, mutta ilmapiiri on ollut aina kannustava.

  Esimerkki päämäärätietoisesta toiminnasta on lokakuun KeVer-seminaarin yhteydessä julkistettava Ammattikorkeakoulupedagogiikka-julkaisu, josta kiitän kirjan toimittajaa Hannu Kotilaa, toimituskuntaa sekä kirjoittajia. Uskon julkaisun toimivan välineenä, jolla saavutamme laajasti amk-toimijoita. Julkaisu lisännee myös korkeakoulutukseen liittyvää keskustelua.

  KeVer-lehden seminaari-otsikon alta löytyy alustusten ja sessioiden abstrakteja sekä luennoitsijoiden esittelyjä. Yksi tulevan seminaarin keskeisiä teemoja on tutkimus- ja kehitystoiminta, jota pohjustaa Maarit Majasaaren katsaus ammattikorkeakoulujen t&k-verkostoon. KeVer-verkoston kotisivujen ilmoitustaululle liitetään saapuneet seminaaripaperit.

  Ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvistä julkaisuista kirjoitetaan tässä numerossa enemmänkin. Esittelyvuorossa ovat Hämeen, Kymenlaakson ja Turun ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminta.

  Tapaamisiin Hämeenlinnassa!