Kever 2/2003, ISSN 1796-8283Uusia asioita
Ammattikorkeakoulujen kehittäjäverkoston (KeVer) seminaari 9.-10.10.2003

  HAMK/Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hämeenlinna

  Torstai

  Päivän puheenjohtaja kehitysjohtaja Pertti Puusaari (HAMK)

  09.00Ilmoittautuminen, tulokahvi

  10.00Tervetuloa
  rehtori Veijo Hintsanen (HAMK)

  10.30Arvioinnin ja vallan dialogi
  FT Seppo Saari (KKA)

  11.30Ammatillinen kasvu ammattikorkeakouluammatissa, esimerkkeinä insinöörit ja poliisit
  KT Risto Honkonen (PAKK)

  12.30Lounas

  13.45Verkkopedagogiikka: vuorovaikutusta verkossa ja kasvokkain
  KT Miika Marttunen (JY)

  14.45Rinnakkaissessiot:


  1 Uusia kokeiluja ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoiminnassa.
  Kehittävät siirtymät verkostossa.
  Verkostoituneen tutkimus- ja kehitystoiminnan konseptin kehittelyä ammattikorkeakouluopetukseen.
  KT, yliopettaja Pirjo Lambert (Helia), Merja Helle (HY) ja Raija Reunanen (Turun akk)
  Uusia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyössä
  FT, KTL, tutkimusjohtaja Marja-Liisa Vesterinen (EKAMK)


  2 Työelämäyhteistyö
  Ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyö
  TtT Anneli Sarajärvi (Stadia)
  Työelämäprojektien kytkeminen opintojaksoihin ja työelämäyhteistyön jatkuvuus
  Yliopettaja Maritta Korhonen (PSavon amk)


  3 Opettajan työ
  Amk-opettajan "mentorimainen toiminta"
  TtT Liisa Vanhanen-Nuutinen & KL Heleena Raunistola (Helia)
  Amk-opettajan tutkimus- ja kehitystyöskentely koko yhteisöä hyödyntävänä
  Lehtori Arja Suntio (Kyamk)


  4 Ammattikorkeakoulujen t&k-toiminta
  Ylitarkastaja Maarit Palonen (OPM)

  16.15Ammattikorkeakoulu diskursiivisena tilana
  KT, lehtori Jatta Herranen (Humak)

  17.00Päivän yhteenveto
  suunnittelija Hannele Salminen (KKA)

  19.30Iltaohjelma
  HAMK/Wetterhoff

  Perjantai

  Päivän puheenjohtaja suunnittelija Hannele Salminen (KKA)
  09.00Ajankohtaisia tiedotuksia
  - Verkkolehti: toimitussihteeri Marja Widenius (Tokem)
  - KTL:n tutkimushankkeita: KTL:n edustaja
  - Artikkelikurssi: KT, yliopettaja Pirjo Lambert (Helia)

  10.00Rinnakkaiset teemasessiot
  1 Pedagogiikka, pj. Hannu Kotila
  yliopettaja Hannu Kotila (Diak): Oppimiskäsitykset ammattikorkeakoulupedagogiikassa
  projektipäällikkö Jaana Listenmaa (HAMK): Tutkiva ja kehittävä osaaja amk-pedagogiikan haasteena


  2 Organisaatiot ja johtaminen & koulutusjärjestelmä, pj:t Hannele Salminen ja Tapio Varmola
  HTM Vuokko Kohtamäki (TaY): Ammattikorkeakoulujen autonomia – jännitteitä ja mahdollisuuksia


  3 Alueellinen kehittäminen, pj. aluerehtori Tuija Hirvikoski
  DSc, PhD, yliopettaja Henrique Diz (Laurea): Methodologies and impacts of Polytechnics – Region Cooperation


  4 Työelämäyhteistyö, pj. Maritta Korhonen
  FT, tutkija Riitta Kuusinen (TaY/Työelämän tutkimuskeskus): Uusia tarpeita tietoyhteiskunnassa - haasteita ammattikorkeakouluille


  5 Metodologia, pj. Arto Mutanen
  FL Arto Mutanen (LAMK): Amk-tutkimuksen identiteetin etsintää


  6 Opiskelijan ohjaus, pj. Liisa Vanhanen-Nuutinen
  tutkija Päivi Vuorinen (KTL): Opiskelijoiden hakuorientaatiot ammatti- ja tiedekorkeakouluihin

  11.30Verkoston jatkosuunnitelmia
  ohjausryhmän pj. Pentti Rauhala & projektipäällikkö Mervi Friman

  12.00Lounas

  13.00Ammattikorkeakoulupedagogiikka-kirjan julkistaminen
  kirjan toimittaja Hannu Kotila (Diak)
  vastaanottajana kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi (OPM)

  14.00Seminaarin päätös
  rehtori Tapio Varmola (Seamk)

  Kahvi

  Hinta 90 €, sisältää Ammattikorkeakoulupedagogiikka-julkaisun.

  Seuraa ohjelman päivittymistä ja ilmoittautumisohjeita osoitteessa http://domino.hamk.fi/kever.