Kever 2/2003, ISSN 1796-8283Uusia asioita
Hyvinvoinnin edellytykset hakusessa monella paikkakunnalla - Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydentila suurennuslasin alla


Pauli Salokangas


  Ammattikorkeakoulussa opiskelevien terveydenhuolto on monilla paikkakunnilla varsin puutteellisesti järjestetty. Tutkimustietoa asiasta on kuitenkin vähän. Tänä syksynä opiskelijoiden hyvinvointi- ja terveystarpeita aiotaan tutkia tarkemmin.

  Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus on käynnistänyt tutkimuksen, jolla halutaan selvittää ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia. Kyseessä on ensimmäinen nimenomaan ammattikorkeassa opiskeleville suunnattu valtakunnallinen tutkimus, jonka tavoitteena on tutkia muun muassa opiskelijoiden hyvinvointia, terveydenhuoltopalveluja ja työympäristöä. Tutkimuksen tilaajana ja hankkeille panijana toimii SAMOK, joka on valtakunnallinen ammattikorkeakouluopiskelijoiden liitto.

  Tutkimuksen toteuttamiseen osallistuu Otuksen ohella Suomen sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes. Nettikyselyt lähetetään opiskelijoille sähköpostitse tämän syksyn aikana.

  Jonkin verran terveyspalveluiden järjestämistä ammattikorkeakouluopiskelijoille on selvitetty aiemminkin. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön keväällä ilmestyneen raportin mukaan terveydenhuollon tilassa on vakavia puutteita. Tulosten mukaan ammattikorkeakouluopiskelija joutuu jonottamaan lääkärille pahimmillaan kolmatta kuukautta, ja silti muun muassa hammastarkastukset ja psykologin palvelut jäävät suuren osan opiskelijoista ulottumattomiin.

  Kuntien välillä on suuria eroja palveluissa ja opiskelijoiden kohtelussa. Mikäli opiskelija ei ole kirjoilla opiskelukunnassaan, hänellä voi olla vaikeuksia saada lainmukaista hoitoa. Joillakin paikkakunnilla opiskelijat, joiden virallinen kotikunta on jokin muu kuin opiskelupaikkakunta, lähetetään saamaan hoitoa viralliseen kotikuntaansa

  Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijakuntien Liitossa SAMOKissa ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon surkea tila on tiedostettu jo pitkään. Vertailukohdetta on haettu yliopistopuolelta, jossa opiskelijoista huolehtii Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS.

  "Ammattikorkeakouluopiskelijoiden tilanne on heikko puutteellisten terveydenhuoltopalveluiden vuoksi. En keksi järkevää selitystä sille, että sellaiset peruspalvelut kuten terveydenhuolto, ovat monilla paikkakunnilla opiskelijoidemme ulottumattomissa", SAMOKin puheenjohtaja Samuli Hakoniemi toteaa.

  Hakoniemen mielestä ammattikorkeakouluopiskelijoille tällä hetkellä järjestetyt kunnalliset terveyspalvelut eivät ole ajanmukaisia eivätkä riittäviä. Opiskelijaterveydenhuollon tavoitteista, sisällöstä ja järjestämisestä ei ole myöskään laadittu valtakunnallisia suosituksia.

  "Terveydenhuolto tulee järjestää kaikille ammattikorkeakouluopiskelijoille kattavasti ja tasapuolisesti siten, että tasavertainen asema saavutetaan kaikkien korkeakouluopiskelijoiden kesken."

  Hyvinvointitutkimuksen päärahoittajina ovat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetusministeriö. Tulokset on määrä julkaista huhtikuussa 2004.

  Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry.
  http://www.samok.fi


  Pauli Salokangas, tiedottaja, Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry, etunimi.sukunimi@samok.fi