Kever 2/2003, ISSN 1796-8283Artikkelit ja puheenvuorot
Tervetuloa KeVer-seminaariin!


Mervi Friman


  KeVer-seminaarin torstaipäivä koostuu neljästä alustuksesta ja rinnakkaissessioista. Alustajat edustavat alansa kotimaisia huippuja ja samalla uranuurtajia. Risto Honkosen tamperelaisia insinööriopiskelijoita koskenut tutkimus (1997) on ensimmäisiä amk-tutkimusten joukossa ja edelleen ahkeran lainauksen kohteena milloin kysymyksessä ovat opiskelijuuteen liittyvät asiat. Miika Marttunen on suomalaisia verkko-opetustutkimuksen pioneereja. Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteille ominainen reflektiivinen ja autonominen asiantuntijatoiminta on myös argumentoinnin osaamista. Marttusen esitelmä käsittelee tämän keskeisen taidon oppimista verkkoympäristössä. Seppo Saari ja Jatta Herranen ovat kumpikin diskurssien tutkijoita. Niin Saaren arvioinnin valtaa kuin Herrasen ammattikorkeakoulupuhetta koskevat analyysit avaavat uusia raikkaita näkökulmia tuttuihin ilmiöihin.

  Rinnakkaissessioita tematisoi ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminta, jota tarkastellaan sekä mikro- että makrotasoilla. Sessioiden alustajiksi on saatu joukko kokeneita amk-toimijoita.

  Iltaa vietetään HAMKin Wetterhoffin yksikössä, joka sijaitsee kaupungin keskustassa. Kulttuurialan ohjaustoiminnan opiskelijat ovat luvanneet järjestää kevyitä ohjelmatuokioita ja Amica tarjoilua. Tärkeintä illan antia ovat varmasti yhteiset keskustelut ja yhteyksien syntyminen viihtyisissä puitteissa.

  Perjantai alkaa tiedotuksilla. Kuulemme niin tutkimus- ja koulutushankkeista kuin KeVer-verkkolehden haasteista toimijakentälle. Aamupäivällä kokoonnutaan KeVer-ryhmien teemojen mukaisesti, mutta alustajat ovat tällä kertaa useissa ryhmissä verkoston ulkopuolisia asiantuntijoita. Ideana on, kuten KeVerissä aina, että ryhmät ovat avoimia kaikille, niin uusille kuin muiden ryhmien jäsenille.

  Seminaarin päätteeksi julkistetaan Ammatikorkeakoulupedagogiikka-julkaisu toimittaja Hannu Kotilan saatesanoin. Julkaisu sisältyy seminaarin hintaan ja on lähtiäisiksi kaikkien saatavilla.

  Seminaariin liittyviä alustajien papereita on sekä tässä lehdessä että kotisivuilla ilmoitustaululla seminaari-ilmoituksen yhteydessä. Sinne lisätään uusia papereita, jotka eivät lehteen vielä ehtineet.


  Mervi Friman, tutkija