Kever 2/2003, ISSN 1796-8283Uutta
Turun ammattikorkeakoulun julkaisutoiminta kasvaa ja kehittyy


Johanna Saarinen


    Turun ammattikorkeakoulun julkaisutoimintaan on panostettu paljon viime vuosina ja kehitys on ollut ripeää. Vuonna 2003 arvioimme ilmestyvän yli 30 julkaisua. Uutena toimintamuotona aloitetaan elektroninen julkaisutoiminta. Julkaisutoiminnan tavoitteena on Turun AMK:n tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen asiantuntijaorganisaationa sekä ammatillisen osaamisen kehittäminen.

    Turun ammattikorkeakoulu toteuttaa koulutusta seitsemällä eri koulutusalalla ja opiskelijamäärällä mitattuna olemme maan suurin ammattikorkeakoulu. Laajuus ja monipuolisuus heijastuu myös julkaisutoimintaamme. Neljä eri sarjaamme (tutkimuksia, raportteja, oppimateriaaleja ja puheenvuoroja) tarjoavat mahdollisuuden julkaista hyvinkin erityyppistä materiaalia.

    Opetuksen ja oppimisen kehittämistä silmällä pitäen olemme julkaisseet useita opintojen ohjaukseen ja opintojen keskeytymisen syihin pureutuvaa tutkimusta ja raporttia. Julkaisuissa on käsitelty esim. ohjauskeskustelua opintojen vauhdittajana, HOPSin laatimista ja opiskelijoiden omia tulkintoja opintojen viivästymisen syistä. Parhaillaan Turun AMK:ssa on käynnissä OP-innot niminen pedagogisten kehittämishankkeiden kokonaisuus, josta odotamme syntyvän mielenkiintoisia raportteja julkaistavaksi.

    Puheenvuoroja-sarjassamme julkaisemme mm. erilaisia pienimuotoisia ammattikorkeakoulun toimintaan liittyviä selvityksiä ja kyselyiden yhteenvetoja, jotka antavat oman lisänsä ammattikorkeakoulutuksen kehittämiseen. Julkaisuissa on pohdittu mm. moniammatillista yhteistyötä, opiskelijoiden näkemyksiä Turun AMK:sta ja neuvottelukuntien roolia ammattikorkeakoulun kehittämisessä.

    Tarkemmat tiedot yllä mainituista ja muistakin julkaisuista löytyvät www-sivuiltamme http://www.turkuamk.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/tilaus.html.