Kever 2/2003, ISSN 1796-8283Uusia asioita
Julkaisutoiminta paremmin esille Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa


Marjut Virkkunen


    Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa julkaisutoimintaa on ollut vuodesta 1997. Sarjoja on kolme: Sarja A: Oppimateriaali, Sarja B: Tutkimuksia ja raportteja ja sarja C: Opinnäytetyöt. Julkaisutoiminnan linjauksesta ja kehittämisestä vastaa julkaisutyöryhmä, jonka kokoonpano vaihtuu kolmen vuoden välein. Tavoitteena on esitellä laajasti ja monipuolisesti ammattikorkeakoulun osaamista sekä valtakunnallisesti että rajatuille kohderyhmille.

    Kymenlaakson ammattikorkeakoulu pitää julkaisujen tuottamista ja markkinointia tärkeänä osana korkeakoulun toimintaa. Julkaisutoiminnan organisaatio uudistetaan vuoden 2004 alusta. Myös julkaisujen markkinointia ja myyntiä tehostetaan.

    Vuoden 2003 alusta toimintaa on kehitetty selkiyttämällä julkaisujen tuottamisen prosessia. Sarjoissa ilmestyykin ennätysmäärä uusia julkaisuja. Julkaisutarjontaan ja uusimpiin julkaisuihin esittelyineen voi tutustua julkaisutoiminnan web-sivuilla (www.kyamk.fi/kirjasto/julkaisutoiminta). Oppimateriaalisarjassa on ilmestynyt Sam Inkisen toimittama keskusteluantologia Sivistyksen haaste. Syksyllä ilmestyy verkkokoulutusaiheisia julkaisuja muun muassa Pedagogiset ratkaisut verkko-opiskeluympäristössä ja Verkkokoulutuksen skenaariomalli ja lähitulevaisuuden kehittämistavat pk-yrityksissä sekä verkkoteknologiaan ja monimediamalliin perustuvaa oppimateriaalia muun muassa AV-välineiden perusteet ja Valokuvaus.

    Tutkimuksia ja raportteja –sarjassa on ilmestynyt julkaisu kestävästä kehityksestä. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu koordinoi OM:n hankerahoituksella kestävän kehityksen amk-verkkoa. Muita julkaisujen aiheita ovat muun muassa väestön hyvinvointi, sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys, hyvän ohjatun harjoittelun oppimisympäristön standardit ja kriteerit.

    Opinnäytetyösarjassa esitellään parhaita opinnäytetöitä. Tänä vuonna on ilmestynyt Sisällön rakenteet vuosikertomuksissa: sisällönanalyysi seitsemäntoista korkeakoulun vuoden 2001 kertomuksista, Oman tiensä kulkija vai olosuhteiden uhri? tutkimus kotkalaisten alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyyteen johtaneista syistä.