Kever 2/2003, ISSN 1796-8283Uusia asioita
Hämeen ammattikorkeakoulu panostaa tiedon tuotteistukseen ja monipuolisiin välityskanaviin


Lea Mustonen
Minna Ruusunen  Oma julkaisusarja on kanava ammattikorkeakoulun ja sen yhteistyökumppaneiden tuottamalle tiedolle, kuten tutkimusraporteille, oppimateriaaleille sekä väitöskirjoille ja erilaisille opinnäyte- tai seminaaritöille. HAMKissa julkaisutoiminta nivoutuu osaksi HAMKin viestintää: jokainen maailmalle lähtevä julkaisu on vahva viesti HAMK-osaamisesta.

  HAMK on erityisesti panostanut tiedon tuotteistukseen: Julkaisu voidaan tehdä paperimuotoisena, digitaalisena tai sekä että. Samantyyppisille julkaisuille on tehty digitaaliset julkaisupohjat, jotka nopeuttavat prosessia käsikirjoituksesta julkaisuksi. HAMKin oman julkaisujen verkkokauppapaikan kautta tilaaja voi hankkia sekä paperimuotoisia että digitaalisia julkaisuja. Digitaalisten tuotteiden myynnissä HAMK käyttää yhteistyökumppanina Ewelineä, Suomen ensimmäistä pelkästään verkkomuotoisina myytävien tieteellistyyppisten julkaisujen verkkokauppaa.

  HAMK on monien valtakunnallisten ammattikorkeakoulutoimintaa kehittävien hankkeiden koordinoija, joihin lukeutuvat mm. OPED (Opintojen edistäminen ja tukeminen) -projekti, TILA-verkkokirjastoprojekti sekä Tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen valtakunnallinen laatuhanke TUPA ja AMK-jatkotutkinto -hanke. Näistä kaikista joko on tai on lähiaikoina tulossa julkaisu, jossa kerrotaan hankkeen tuloksista. Katso lisää www.hamk.fi/julkaisut.

  Tietoa ja Tietoa ja taitoa

  Muodot muuttuvat, perusta löytyy relevantista sisällöstä. Ammattikorkeakoulu on merkittävässä asemassa työelämän, tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä opetuksen solmukohdassa. Uusimman tiedon tuottamisesta, hyödyntämisestä ja eteenpäin välittämisestä löytyy ammattikorkeakoulun keskeinen tehtäväalue - ja julkaisutoiminta on osa sitä.


  Lea Mustonen, viestintäpäällikkö, etunimi.sukunimi@amk.fi
  Minna Ruusunen, assistentti etunimi.sukunimi@hamk.fi