Kever 2/2003, ISSN 1796-8283Artikkelit ja puheenvuorot
KeVer-seminaari: Uusia kokeiluja ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoiminnassa - Case-esimerkki erään aihepiirin haltuunotosta


Marja-Liisa Vesterinen


  Puheenvuoroni aluksi esittelen oman käsitykseni siitä, mitä ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyö kokonaisuudessaan on. Käsittelen alustuksessani tämän jälkeen sitä, miten tutkimus- ja kehitystyössä voidaan toteuttaa kaikkia kolmea ammattikorkeakouluille asetettua tehtävää, opetusta, tutkimustyötä ja alueellista kehittämistyötä.

  Tarkastelen case-esimerkin avulla (prosessikuvauksena) lisäksi sitä, miten tutkimus- ja kehitystyössä voidaan yhdistää opiskelijoiden oppiminen ja opinnäytetyöt, opetuksen kehittäminen ja henkilöstön kehittyminen amk:ssa, työelämään suuntautuva tutkimus- ja kehittämistyö sekä näihin kaikkiin liittyvä opettajakunnan jatkotutkinnot, joiden kautta verkostoidutaan tutkimuksellisesti ja opetussisältöjen kehittämistyössä muihin korkeakouluihin ja yliopistoihin.

  Oheisena ovat esitykseeni liittyvät runkokuviot:  Kuvio 1. Ammattikorkeakoulun t&k-toiminnan kokonaisuus.
  Kuvio 5. Tutkimus- ja kehitystyön vaihe 4.

  Kirjallinen alustus jaetaan Kever-sessiossa.


  Marja-Liisa Vesterinen, FT, (aikuiskasvatus), kauppatieteen lisensiaatti, tutkimusjohtaja, marja-liisa.vesterinen@scp.fi