Kever 2/2003, ISSN 1796-8283Artikkelit ja puheenvuorot
Miten hyödyn t&k-verkoston toiminnasta?


Maarit Majasaari


  Verkostoituminen on päivän sana. Siihen ei voi olla törmäämättä ammattikorkeakoulukentällä, saati yritysmaailmassa. Verkostoituminen terminä käsittää eri tasoisia asioita ja herättää erilaisia mielikuvia ja tuntemuksia. Olennaisinta lienee kuitenkin se, mitä se konkreettisesti tarkoittaa jokapäiväisessä työssämme ja mitä hyötyä siitä on?

  Ammattikorkeakoulujen t&k-verkosto on nimensä mukaisesti verkosto, jonka voima syntyy ihmisistä, jotka haluavat hyödyntää verkostoitumista. Käytännössä heillä on muille annettavaa mutta he odottavat myös saavansa panostukselleen vastinetta. T&k-verkosto on syntynyt Suomen ammattikorkeakoulujen t&k-toimijoista, jotka ovat tehneet yhteistyötä nyt kolmatta vuotta. Toiminta on vieläkin uutta ja kehitettävää on paljon, mutta myös tuloksia ja hyötyjä on saatu.

  Mihin on panostettu

  T&k-verkoston toiminta on painottunut seuraaviin kokonaisuuksiin: t&k-toiminnan osaamisen kehittäminen (t&k-toiminta, rahoitus, projekti- ja hanketoiminta, kansainvälistyminen), vuorovaikutuksen lisääminen ja kumppanuuden kehittäminen, teknologia- ja osaamisstrategiatyön edistäminen, koulutuksen ja t&k-toiminnan vuorovaikutuksen lisääminen, prosessien kehittäminen ja opiskelijayrittäjyyden edistäminen. Tavoitteena on edistää kunkin ammattikorkeakoulun alueellisten verkostojen syntymistä, vahvistaa aluekehitysroolia sekä kasvattaa t&k-toiminnan laatua ja määrää.

  T&k-verkoston seminaareihin ja valmennuksiin on osallistumisia kirjattu tähän mennessä yli 530. Joukossa on henkilöitä, jotka osallistuvat säännöllisesti, mutta myös sellaisia henkilöitä, jotka osallistuvat tiettyihin teemoihin. Osallistujia on lähes kaikilta toimialoilta siten, että yhteyshenkilölistallamme on yli 220 nimeä.

  Syksyn toiminta

  Tulevissa seminaareissa käsittelemme hyvinvointiteknologiat ja –palvelut teemaa, teknologian ennakointia, strategioiden jalkauttamista, kokemuksia pilottiprojekteista ja verkostoyhteistyöstä. Olemme myös käynnistäneet tutkimuksen t&k-toiminnan ja koulutuksen vuorovaikutuksesta. Tutkimuksen tavoitteena on mallintaa ”hyväksi havaittuja tutkimus- ja kehitystyön tulosten koulutukseen siirtokäytäntöjä”. Lisäksi on käynnistynyt toistamiseen benchmarking-selvitys ”T&k-toiminnan kriittiset menestystekijät”, jonka tavoitteena on tarkastella ammattikorkeakoulujen t&k-toiminnan nykytilaa suhteessa vuoteen 2000.

  Vaikuttavuus

  Strategiansa mukaisesti t&k-verkosto on ensisijaisesti toimijoiden välinen verkosto. Se, mitä hyötyä kukin ammattikorkeakoulu tai sen edustaja on toiminnasta saanut, on pitkälti riippuvainen osallistumisaktiivisuudesta. Toisaalta toiminnasta on voinut saada etua johonkin yksittäiseen ongelmaan tai kehittämistarpeeseen esim. hautomoyrittäjyyteen, jota selvitettiin viime syksynä (kts. Yrittäjyyden edistäminen ja yrityshautomotoiminta ammattikorkeakouluympäristössä).

  Verkostoituminen on yleensä ihmistenvälistä ja usein kahdenkeskistä. Miten hyödynnän oman verkostoitumiseni omassa yksikössäni tai ammattikorkeakoulussani? Tämä on meille jokaiselle suuri haaste. Merkittävänä saavutuksena pidänkin sitä, että eri ammattikorkeakoulujen kesken on syntynyt yhteistyöhankkeita, joilta voi ja tulee odottaa lisäarvoa tulevaisuudessakin. Näitä hankkeita ovat muun muassa verkoston rahoittamat pilottihankkeet, joiden kautta osaaminen kasvaa ja syntyy parhaimmillaan uusia verkostoyhteistyön muotoja. Hankkeissa on aina edellytetty useamman ammattikorkeakoulun, yliopiston ja/tai tutkimuslaitosten sekä yritysten osallisuutta. Näistä hankkeista saamme kokemuksia vuoden vaihteessa.

  Ammattikorkeakoululainsäädännön myötä t&k-toiminnan verkostoituminen on päivän sana. Monet pohdiskelevat oman toimintansa strategisia painopisteitä niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Osallistumalla t&k-verkoston toimintaan saat tietoa yhteistyökumppaneidesi toiminnasta ja voit hyödyntää tietoja oman yksikkösi toiminnassa sekä alueesi innovaatiojärjestelmässä. Osallistumalla vaikutat!

  ______


  Ammattikorkeakoulujen t&k-verkosto on opetusministeriön rahoittama tulevaisuuspakettihanke ja Satakunnan ammattikorkeakoulu sen vastuullinen toteuttaja. Lisätietoja verkoston toiminnasta saa internetistä osoitteesta www.samk.fi/t&k-verkosto.


  Maarit Majasaari, projektisuunnittelija, Ammattikorkeakoulujen t&k-verkosto, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Kehittämis- ja palvelukeskus O`Sata, etunimi.sukunimi@samk.fi, www.samk.fi/t&k-verkosto