Kever 4/2003, ISSN 1796-8283Kirja-arviot
Ammattikorkeakoulupedagogiikka –julkaisun ensitunnelmia


Hannu Kotila


Ammattikorkeakouulupdagogiikka. Ajankohtaisia puheenvuoroja / toim. Hannu Kotila. Helsinki, Edita, 2003. Kirjoittajat: Hannu Kotila, Hannele Salminen, Mattivesa Volanen, Katariina Raij, et al.


Lokakuussa julkaistu Ammattikorkeakoulupedagogiikka –kirja on Keverin historian ensimmäinen, mutta ei suinkaan viimeinen julkaisu. Kirjaidean synty, artikkeleiden kokoaminen ja itse toimitusprosessi hakee vertaistaan Keverin perusidean kannattajana. Hanke eteni alhaalta ylöspäin. Kehittämishankkeen idea nousi pedagogiikkaryhmästä. Sen kirjoittajien ydinjoukko muodostui ryhmän lähipiiristä. Toimituskunta nimettiin ryhmän jäsenistä ja ulkopuolisten kirjoittajakutsujen kohdalla pohdittiin nimenomaan amk-pedagogista painoarvoa.

Ammattikorkeakoulupedagogiikka –kirjan vastaanotosta lukijakunnan keskuudessa ei ole tullut kuin pinnallisia kommentteja. Tulevaisuudessa tulemme näkemään, mitkä artikkelit saavat klassikon maineen ja mitkä artikkelit painuvat unholan yöhön. Tätä artikkelia kirjoitettaessa ei ollut yhtäkään kirja-arvioita tiedossa, mutta kevät 2004 tulee näyttämään myös sen, millaisiksi kirja-arviot muodostuvat.

Tässä vaiheessa on jo tullut kiitosta siististä ulkoasusta. Editan puolella myös kirjakauppamyynti on lähtenyt hyvin alkuun. Joulukuussa postitamme arvioitsijakappaleita eri suuntiin. Lukijakunnan keskuudessa on oltu kiitollisia siitä, että ammattikorkeakoulupedagogiikka on saanut uutta potkua siipien alle. Edelliset julkaisut samalta aihealueelta olivat siinä määrin vanhoja, ettei niiden ajankohtaisuudesta voi enää puhua.

Julkaisun sisällöstä

Kirja on uusi avaus keskusteluun ammattikorkeakoulupedagogiikasta. Siihen on koottu ajankohtaisia tutkimus- ja kehittämistoimintaan pohjautuvia näkemyksiä oppimisesta, opetuksesta, arvioinnista ja oppimisympäristön muutoksista ammattikorkeakouluissa. Kirjoittajat ovat ammattikorkeakoulupedagogiikan tutkijoita ja toteuttajia ammattikorkeakouluista, yliopistoista ja hallinnosta.

Julkaisussa asetetaan kysymyksiä ja etsitään vastauksia kysymyksiin

Kuinka ammattikorkeakoulut vastaavat työelämän ja tietoyhteiskunnan haasteisiin? Miten opetus ja tutkimus- ja kehitystyö integroidaan toimivaksi kokonaisuudeksi ammattikorkeakouluyhteisössä? Onnistuvatko opettajat irtautumaan perinteisestä opettajanroolistaan ja valmentautumaan ohjaajiksi uusiin oppimisympäristöihin? Mikä on arvioinnin merkitys pedagogisen kehittämisen välineenä? Millaisia mahdollisuuksia erilaiset projektit, verkkovälitteinen opetus ja kansainvälinen harjoittelu tarjoavat opiskelijalle?

Kirjan toimikunnan puolesta toivotan kaikille kirjan lukijoille ajatuksia synnyttäviä lukuhetkiä.


Hannu Kotila, KT, Ammattikorkeakoulupedagogiikka –julkaisun toimittaja