Kever 4/2003, ISSN 1796-8283Uusia asioita
"Mitä on aikuiskasvatus tänään" – Tutkijatapaaminen Jyväskylässä helmikuussa


Anna-Mari Nykänen


Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry. järjestää yhdessä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen kanssa "Mitä on aikuiskasvatus tänään" -tutkijatapaamisen 12.-13.2.2004 Jyväskylän yliopistossa.


Aikuiskasvatuksen käytännöt ja teoreettiset lähestymistavat ovat muuttuneet ehkä nopeammin kuin minkään muun kasvatuksen osa-alueen. Omaksutut sanastot ja instituutiot eivät useinkaan pysy muutosten mukana. Tutkijatapaamisen yhteisenä teemana on tuoda esiin ja pohtia aikuiskasvatuksen paradigmamuutoksia ja niiden seurauksia aikuiskasvatuksen käytäntöjen ja tutkimuksen tulevalle kehittämiselle.

Tutkijatapaamisessa erilaiset näkökulmat ja teoreettiset lähtökohdat kohtaavat kun eri diskurssien ja paradigmojen edustajat kootaan yhteen. Yksi tutkijatapaamisen avainpuhujista on Tukholman yliopiston aikuiskasvatuksen professori Agnieszka Bron. Tutkijatapaamisen ohjelmassa teemaryhmät ovat keskeisessä asemassa. Niiden tarkoitus on tarjota tutkijoille, jatko-opiskelijoille ja muille osallistujille mahdollisuus meneillään olevien tutkimusten esittelemiseen ja niistä keskustelemiseen. Tutkijatapaaminen on tarkoitettu tutkijoiden ja opiskelijoiden lisäksi kaikille aikuiskasvatuksen alalla toimiville ja tutkimuksesta kiinnostuneille henkilöille.

Lisätietoja (mm. ohjelma) tutkijatapaamisesta löytyy nettisivuilta osoitteesta
http://www.jyu.fi/tdk/kastdk/kasv/tutkijatapaaminen.shtml

Ilmoittautumiset (nettisivujen kautta tai allekirjoittaneelle osoitteella annykane@edu.jyu.fi 31.12.2003 mennessä.

Osallistumismaksu on 40 euroa ja sisältää tulokahvin, abstraktikirjan ja illanvieton. Osallistumismaksu maksetaan 31.12.2003 mennessä Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry:n tilille Sampo: 800017-68217. Laitathan maksun viestiosaan tekstin Tutkijatapaaminen/Oma nimi. Palautamme jo maksetun osallistumismaksun mikäli peruutus tulee 30.1.2004 mennessä.

Teemaryhmät on perustettu seuraaviin aihepiireihin:

*Aikuiskasvatus ja yliopisto,vetäjät Nina Halttunen, Marika
Alho-Malmelin ja Arto Jauhiainen
*Aikuiskoulutuksen arviointitutkimus,vetäjä Heikki Silvennoinen
* Aikuiskoulutus ammattikorkeakouluissa - mitä tutkimus voi tarjota,
vetäjä Hannele Salminen
*Aikuiskouluttajuus-teoriaa ja käytäntöä, vetäjä Anita Malinen
*Ammatillinen koulutus, vetäjä Antti Kauppi
*Individualistinen koulutuspolitiikka, vetäjä Karin Filander
*Työelämän verkostoissa oppiminen, Hanna Toiviainen ja Hannele Kerosuo
*Vapaa sivistystyö, Petri Salo ja Jukka Tuomisto
*Vuxenpedagogiska utmaningar i det senmoderna samhället, vetäjä Camilla
Kovero
*Rakentavasti todellisuudesta-keskustelua konstruktivismista ja
realismista, vetäjät Päivi Tynjälä ja Hannu Heikkinen
* Ohjaustyö aikuiskoulutuksessa, vetäjä Jussi Onnismaa
* Dialogi, valta ja oppimisen yhteisöt konstruktiivisen aikuiskasvatuksen tukena, vetäjä Anneli Eteläpelto.

Tervetuloa!

PS. Jos haluatte tulla esittelemään ammattikorkeakoulutukseen liittyviä valmiita tai meneillään olevia aikuiskoulutustutkimuksia, ottakaa yhteyttä teemaryhmän vetäjään Hannele Salmiseen (hannele.salminen@minedu.fi) sekä allekirjoittaneeseen (annykane@edu.jyu.fi).


Anna-Mari Nykänen, Jyväskylän yliopiston aikuiskasvatuksen professori Anja Heikkisen avustaja