Kever 4/2003, ISSN 1796-8283Uusia asioita
Taito-oppi eli ammatillisen asiantuntijuuden metodologisista perusteista - Synopsis kirjahankkeelle


Arto Mutanen


  Metodologia on metodien opastin. Jos metodi kuvaa sitä kuinka päästään perille asetettuun tavoitteeseen, niin metodologia tutkii metodien synnyttämisen ehtoja ja tapoja.

  Ammattikorkeakoulut ovat korkea-asteen koulutusorganisaatio, jonka koulutuksellisena tavoitteena on antaa valmiudet toimia ammatillisena asiantuntijana eri organisaatioissa. Ammatillisen asiantuntijan tulee pystyä toimimaan erilaisissa työelämän ja sen kehittämisen tilanteissa produktiivisella tavalla.

  Asiantuntijuus on erittäin haastava ja vaikea käsite. Asiantuntija toimii metodisesti. Metodinen toiminta edellyttää metodologista perustaa ja perusteluja. Asiantuntijan työ edellyttää siten episteemisen, esteettisen ja eettisen perustan upottamista työtilanteiden haltuunottoon. Tässä on ammattikorkeakoulujen metodologinen haaste.

  Asiantuntija taitaa jonkin asian, ja erityisesti ammatillinen asiantuntija taitaa jonkin ammatin asiat, eli ammatillinen asiantuntija on ammattialansa taituri. Ollakseen taituri tulee hänen olla kompetentti oman alansa asioissa. Kompetenssi viittaa taitojen ohella myös riittävään tietoperustaan. Tämä tietoperusta on asiantuntijalle keskeinen tekijä ammatillisten ongelmien tunnistamisessa ja ratkaisemisessa. Ratkaistakseen ongelmat ne on ensin tunnistettava ongelmiksi. Ongelman tunnistaminen ja jäsentäminen ongelmiksi on aina samalla myös rajaamista. Tällainen ongelmien jäsentäjän ja rajaajan asema asettaa asiantuntijalle vastuuta sekä eettisessä että esteettisessä mielessä. Ammattisivistynyt asiantuntija on omaksunut ammattinsa hyveet toimintansa lähtökohdiksi.

  Ammattikorkeakoulututkimuksen eräs keskeinen tehtävä on ammatillisen asiantuntijan - käsitteen selkeyttäminen. Edelleen on tärkeää, että tarkastellaan ja tutkitaan erilaisia käytänteitä ja pyritään tunnistamaan ja kehittämään ammatillista asiantuntijuutta työtilanteiden muotoiluissa.  Arto Mutanen, Lahden ammattikorkeakoulu, Liiketalouden laitos, arto.mutanen@lamk.fi