Kever 4/2003, ISSN 1796-8283Pääkirjoitus
Onnistumisia ja uusia haasteita


Mervi Friman


  Vuoden päättymiseen liittyvät väistämättä tilinteon ja summaamisen ajatukset. KeVer-kehittäjäverkoston jäsenmäärä on tasaisesti kasvanut ollen nyt noin kaksisataa. Verkoston toimintaan osallistumisessa on ammattikorkeakoulujen välillä eroja, mutta muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikista ammattikorkeakouluista on mukana toimijoita.

  Tutkimusryhmät ovat toimineet vilkkaasta kuten Metodologia-ryhmä, joka on käynnistänyt julkaisuhankkeen, josta on luettavissa lisää lehden sivuilta. Uutena ryhmänä aloittaa tulevana talvena Toiminnanteoreettisen tutkimuksen ryhmä, josta myös on lisätietoa uusimmassa numerossamme.

  Kuluneen vuoden yhteinen tapahtuma oli lokakuinen, Hämeenlinnassa pidetty KeVer-seminaari, jonka alustuksia on koottu sekä Artikkelit ja puheenvuorot että Tutkimusryhmät -osioiden alle. Pedagogiikka-ryhmästä alkuun lähtenyt ja Hämeenlinnan seminaarissa julkistettu Ammattikorkeakoulupedagogiikka-julkaisu on saanut innostuneen vastaanoton. Toivon sekä alustusten että julkaisunkin virittävän jatkokeskusteluja niin työyhteisöissä kuin KeVerin ja muiden koulutus- ja kasvatusalan lehtien palstoilla.

  KeVer-kehittäjäverkoston ohjausryhmä linjasi joulukuisessa kokouksessaan ensi vuoden toimintaa. Tutkija-toimija-yhteyksiä tulee vahvistaa. Kehittäjäverkoston keskeinen haastehan on tutkimuksen ja kehittämisen, teorian ja käytännön kohtaaminen. Tätä tavoitetta tukee artikkeliseminaari, jonka tarkoituksena on samalla luoda ja luodata erityistä ammattikorkeakoululähtöisen kirjoittamisen genreä. Seminaarista löytyy lisätietoja lehdestä.

  Jatkuva yhteyksien luominen ja vahvistaminen ammattikorkeakoulukentän ulkopuolisiin, tutkimusta tekeviin ja siitä kiinnostuneisiin tahoihin on myös yksi ensi vuoden haasteita. Ryhmätoimintaa onkin tarkoitus suunnata siten, että useammalle ryhmälle yhteisiä kokoontumisia pidettäisiin eri tutkimuslaitosten ja –keskusten tutkijoiden kanssa. Helmikuulle on jo sovittu kokoontuminen Finhert-hankkeen tutkijoiden kanssa (kts. ilmoitustaulu).

  Vuoden 2004 tärkeitä päivämääriä ovat 1.-2.12., jolloin on verkoston valtakunnallinen seminaari Jyväskylässä yhteistoteutuksena Koulutuksen tutkimuslaitoksen kanssa. Metodologia-ryhmän vuosiseminaari pidetään Lahdessa 15.-16.4. Se, kuten kaikki ryhmäkokoontumiset, on avoin kaikille kiinnostuneille. Alkuvuoden ryhmäkokoontumisia ja muita tapahtumia löytyy jo ilmoitustaululta.

  Aito verkosto ei koskaan voi olla ”out there”, vaan se on olemassa vain jokaisen siinä mukana olevan osallisuutena. Kaikki tähän mennessä tapahtunut KeVer-toiminta on saanut alkunsa yksittäisestä verkoston jäsenestä, ryhmästä, sähköpostikirjeenvaihdosta tai kahvipöytäkeskustelusta.

  Tämän innostuneisuuden, avoimuuden ja yhteisen tekemisen hengessä on hyvä siirtyä kolmannelle vuodelle.

  Rauhallista joulunaikaa ja vuoden vaihdetta toivottaen!


  Mervi Friman, päätoimittaja