Kever 4/2003, ISSN 1796-8283Uusia asioita
Projektista julkaisuksi

  Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja KeVer toteuttavat keväällä 2004 "Projektista julkaisuksi 3 ov" koulutusohjelman, joka tukee ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstön tutkimus- ja kehityistyötä edistämällä siihen liittyvää julkaisutoimintaa. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää ammattikorkeakoulukirjoittamisen genreä yhteisöllisenä ja kohteellisena toimintana.

  Koulutusohjelma toteutetaan lukuvuoden kestävänä, kuukausittain pidettävinä kirjoitusseminaareina, joissa kehitellään osanottajien artikkeliluonnoksia niiden julkaisuprosessin eri vaiheissa.

  Kirjoitusseminaareissa pohditaan, keille ammattikorkeakouluissa kirjoitetaan, miten kirjoittamista yhteisössä säädellään, keiden kanssa opettajat kirjoittavat, miten kirjoittaminen nähdään ammattikorkeakouluyhteisön tehtävänä ja miten yhteisössä keskustellaan kirjoittamisesta. Erityisesti koulutuksessa analysoidaan millaisin teoreettisin välinein yhteisössä kirjoitetaan. Pohdinnan ja kehittelyn kohteena on tekstin merkitysten rakentaminen, käsitteellistäminen ja tekstin rakenne rekonstruktion ja argumentaation välisenä suhteena.

  Koulutusohjelman toteutuksesta vastaavat Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun yliopettajat dosentti Pirjo Lambert ja TtT Liisa Vanhanen-Nuutinen. Ohjelman hinta on 300 euroa/osallistuja. Ilmoittautumiset 27.2. mennessä assistentti Hannele Kasari-Kiintoselle puh. (09) 1489 0618 tai hannele.kasari@helia.fi

  Lisätietoja osoitteesta:
  http://www.helia.fi -> Ammatillinen opettajakorkeakoulu -> Täydennyskoulutus -> Projektista julkaisuksi 2004-2005