Kever 4/2003, ISSN 1796-8283Uusia asioita
Julkaisu ammattikorkeakoulututkimuksen metodologiasta


Arto Mutanen


  KeVer ja metodologian tutkimusryhmä suunnittelee ammattikorkeakoulututkimuksen metodologiaan keskittyvän kirjan julkaisemista.

  Tarkoituksena on koota kirja eri kirjoittajien tekemistä artikkeleista. Yhden artikkelin pituuden tulisi olla noin 10-15 sivua.

  Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan kirjoittajaksi, niin lähetä s-postilla (arto.mutanen@lamk.fi) alustava otsikko ja lyhyt (muutama rivi) kuvaus artikkelin sisällöstä. Tämä tulee toimittaa joulukuun aikana.

  Joulukuun aikana nimetään kirjan toimittaja ja toimituskunta. Tammikuun alussa toimittaja ja toimituskunta käy läpi ehdotukset, ja valitsee mukaan tulevat kirjoittajat. Asiasta tiedotetaan kaikille ehdotuksen lähettäneille. Tällöin toimitetaan kirjoittajille tarkemmat kirjoittajaohjeet.

  Kirjan aikataulu on erittäin tiukka. Kirjan on tarkoitus tulla painosta jo marraskuussa 2004. Tammikuussa 2004 kirjoittajien tulee toimittaa yhden sivun (A4) mittainen kuvaus artikkelin sisällöstä. 15.6.2004 valmiin artikkelin tulee olla toimittajalla.

  Ennen lopullista julkaisua kirjassa tullaan käyttämään referee-järjestelmää.


  Arto Mutanen, Lahden ammattikorkeakoulu, Liiketalouden laitos, arto.mutanen@lamk.fi