Kever 4/2003, ISSN 1796-8283Uusia asioita
Johtaminen korkeakouluissa

  Johtamiskoulutusohjelma yliopistoille ja ammattikorkeakouluille

  Johtaminen on muutoksessa niin yliopistoissa kuin ammattikorkea-kouluissakin. Myös henkilökunnan suorituskykyä punnitaan säännöllisesti. Miten luoda työskentelyilmapiiri, jossa on sekä iloa, tietoa ja taitoa että suorituskykyä?

  Johtaminen korkeakouluissa on koulutusohjelma, joka rakennetaan yhdessä osallistujien kanssa. Ohjelma haastaa pohtimaan uusia ideoita ja oppimaan kollegoilta alustusten ja ryhmätehtävien pohjalta. Osallistavalla ja tutkivalla työskentelyllä osallistujat saavat välineitä niin itsensä kuin työyhteisönsä kehittämiseen.

  Johtamiskoulutusohjelman idea

  Ohjelma rakentuu kaksipäiväisistä opiskelumoduuleista. Tavoitteena on järjestää moduulit mahdollisuuksien mukaan osanottajien oppilaitoksissa. Näin perehdytään myös eri korkeakoulujen toimintakulttuureihin. Työskentelypäivien aikana kuullaan alustuksia ja luentoja sekä työskennellään pienryhmissä. Oman organisaation toiminnan analyyttinen esittely on eräs kouluttautumistehtävä.

  Koulutusohjelman opiskelumoduulit :

  1. moduuli korkeakoulutUKSEN PROSESSIT JA RAKENTEET
  Aika 12.-13.1.2004. Paikka Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

  2. moduuli Strateginen ajattelu ja KORKEAKOULUTUS
  Aika 9.-10.2.2004. Paikka avoin.

  3. moduuli HenkilöstöJOHTAMINEN KORKEAKOULUISSA
  Aika 11.-12.3.2004. Paikka avoin.

  4. moduuli Talous ja johtaminen
  Aika 19.-20.4.2004. Paikka avoin.
  Aika 13.-14.3.2003.4. moduuli
  5. moduuli Johtamisen ”ismit”
  Aika 24.-25.5.2004. Paikka avoin.

  6. moduuli KURSSIMATKA EUROOPPAAN TAI YHDYSVALTOIHIN
  Ohjelmaan voidaan liittää opintomatka, joka järjestetään kurssilaisten päättämään paikkaan. Alustava aikataulu syksy 2004.

  Kouluttautumisen johtoajatus

  Koulutusohjelman teemoina ovat mm. koulutuspolitiikan ja toimintaympäristön muutokset, strategiat, henkilöstöjohtaminen, taloushallinto ja johtaminen. Osanottajien kehittymistavoitteet otetaan ohjelman rakennuspuiksi, mistä syystä tässä esitetyt teemat tarkentuvat osallistujien tarpeiden mukaisesti.

  Kussakin moduulissa annetaan uutta tietoa omien pohdintojen virikkeeksi ja hyödynnetään osanottajien omia kokemuksia. Moduulien välisiä jaksoja rytmittävät oppimistehtävät, joissa pohdiskellaan käsiteltäviä teemoja ja kehitellään omaa kurssityötä.

  Laajuus ja hinta

  Koulutusohjelman laajuus on 5 opintoviikkoa.
  Ohjelman hinta on 2200 euroa.
  Mahdollinen kurssimatka ei sisälly hintaan.

  Tiedustelut

  Koulutussihteeri Susanna Routti
  p. (014) 260 2523, 0400 861 957
  fax (014) 260 3717
  susanna.routti@cec.jyu.fi

  Professori Jussi Välimaa
  p. (014) 260 3317
  valimaa@ktl.jyu.fi

  PL 35
  TÄYDENNYSKOULUTUSKESKUS
  40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

  Lisätietoja ja ilmoittautuminen

  www.cec.jyu.fi/koulutusohjelmat/jokoko