Kever 2/2004, ISSN 1796-8283Uutta
PBL-IT - Tietoverkot ja ongelmaperustainen oppiminen, 15 ov


Timo Portimojärvi


    Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Eduta-insituutti toteuttaa vuosina 2004-2006 Euroopan Unionin ja Etelä-Suomen lääninhallituksen osarahoittaman 15 opintoviikon laajuisen opettajien täydennyskoulutusohjelman Tietoverkot ja ongelmaperustainen oppiminen, 15 ov.

    Koulutuksen kohderyhmänä ovat ammattikorkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten, aikuiskoulutuskeskusten ja yliopistojen opettajat sekä työelämän kouluttajat. Koulutus on kohdennettu niille opettajille/kouluttajille, jotka toimivat oman oppilaitoksensa tai työpaikkansa aktiivisena pedagogisena kehittäjänä ja toteuttajana. Erityskohderyhmänä ovat henkilöt, jotka ovat kehittämässä oppilaitoksensa verkko-opetusta ongelmaperustaisen oppimisen suuntaan tai ovat suunnittelemassa tietoverkkosovelluksia osaksi ongelmaperustaista opetussuunnitelmaa.

    Lisätietoja: www.uta.fi/eduta/koulutus/pblit/


    Timo Portimojärvi, KL, projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@uta.fi