Kever 2/2004, ISSN 1796-8283Pääkirjoitus
Verkostot arvoinnin kohteina


Mervi Friman


  Vuoden 2004 toinen KeVer-verkkolehti tarjoaa luettavaksi monipuolisen joukon artikkeleita. Ammattikorkeakouluja organisaatioina tarkastellaan niin Jouni Hautalan ja Mauri Kantolan referee-artikkeleissa kuin Leena Nikanderin väitöskirjatutkimukseen perustuvassa johtajuutta käsittelevässä artikkelissakin. Kirsi Jokiranta ja Sinimaaria Ranki tarkastelevat liiketalouden opettajien suhtautumista tutkimus- ja kehitystoimintaan. Opetus ja oppiminen ovat esillä Riitta Kuusisen ja Seppo Kilpiäisen artikkeleissa. Käytännön ja teorian suhde näyttää olevan eräs keskeisimpiä ammattikorkeakoulutuksen haasteita.

  Anne Rissanen SAMOKista haastaa KeVer-verkoston jäsenet mukaan opiskelijoiden hyvinvointia koskevaan hankkeeseen. Tästä opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otuksen, Stakesin ja SAMOKin yhteisprojektista olisi hyvä levittää sanaa ammattikorkeakoulujenne opiskelijoille, opinto-ohjaajille sekä muille kiinnostuneille tahoille. Syksyn aikana pohdimme, miten ryhmä alkaisi KeVerin yhteydessä toimia.

  Lehden uutuutena on kolumnipalsta, jolla opetusneuvos Osmo Lampinen on luvannut kirjoittaa jatkossakin. Palsta on avoin myös muille halukkaille kirjoittajille.

  Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen kehittämishankkeet ovat organisoituneet Veha-otsikon alle. Anne-Mari Pyökäri valottaa Veha-toiminnan tavoitteita; hankkeista esittäytyvät opettajuuden kehittäminen, tuotantopainotteinen insinöörikoulutus sekä harjoittelun kehittäminen. KeVer-ilmoitustaululta löytyy Veha-hankkeiden kokoontumisajat sikäli, kun tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Veha-kokoontumisissa olemme me projektien vetäjät keskustelleet muun muassa verkostoiminnan arvioinnista

  KeVerin keskeinen tavoite on teoreettisen tutkimustiedon ja käytännön kohtaaminen siten, että tutkimustulokset siirtyisivät hyödyntämään arjen toimintoja sekä samalla herättämään uusia tutkimushaasteita. Mutta olemmeko onnistuneet tavoitteessa? Olisi mielenkiintoista kuulla teidän KeVer-toimijoiden käsityksiä siitä, kuinka KeVerin kaltaista verkostotoimintaa voisi mielestänne arvioida. Asiasta voi käydä keskusteluja niin ryhmien sähköpostipalstoilla kuin ryhmäkokoontumisissa sekä KeVer-verkkolehdessä, johon on liitetty Anna palautettu –toiminto jokaisen artikkelin yhteyteen.

  Seuraava verkkolehti ilmestyy syyskuussa. Referee-artikkeleita voi lähettää jatkuvasti, muita tekstejä 31.8.2004 mennessä.


  Mervi Friman, KT, projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@hamk.fi