Kever 2/2004, ISSN 1796-8283Artikkelit
Ammattikorkeakoulujen opettajuuden kehittäminen 2004 - 2006


Jari Laukia
  Ammattikorkeakoulut ovat syntyneet ammatillisten oppilaitosten ja opistotason oppilaitosten pohjalle. Reilut kymmenen vuotta sitten ammatillisen koulutuksen työelämäkontaktit olivat vähäiset. Opettajan työ saattoi olla hyvin autonomista, perustua opettajan työskentelyyn yksin opiskelijoiden kanssa. Tänä päivänä opettajan työssä painottuvat asiantuntijoiden välinen yhteistyö ja yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Uuden lain myötä tutkimus- ja kehittämistoiminta on tullut ammattikorkeakoulujen tehtäväksi.

  Hankkeen kaksi teemaa

  Hanke lähestyy ammattikorkeakoulujen opettajan työtä kahden teeman avulla. Yhteisöllinen opettajuus –teeman avulla paneudutaan opettajan toimintaan osana yhteisöä, korkeakoulun ulkopuolisiin kontakteihin sekä opettajan ja opiskelijoiden yhteistyöhön. Toisena teemana on opettajuus työelämän kehittämishankkeissa. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa voidaan lähestyä opetuksellisena ratkaisuna oppimisen näkökulmasta, opetuksen ja opiskelun näkökulmasta sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvien projektien näkökulmasta.

  Ammattikorkeakouluissa on teemoihin liittyen käynnistetty 12 osahanketta, joita Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu koordinoi. Osahankkeista kootaan julkaisu. Lisäksi järjestetään valtakunnallisia seminaareja, täydennyskoulutusta ammattikorkeakoulujen opettajille ja tutkimustoimintaa. Ammattikorkeakoulujen opettajuuteen liittyvää tietokantaa kerätään myös. Tietokanta täydentyy vähitellen ja on kaikkien käytössä. Tietokanta löytyy hankkeen verkkosivulta. Hankkeen toiminta on avoin kaikille ammattikorkeakouluille ja kaikille koulutusaloille.

  Tapahtumat

  Opettajuuden kehittämishankkeen ensimmäinen työseminaari pidettiin Heliassa 29.-30.3.2004. Seminaarissa kuultiin Kimmo Mäen alustus ammattikorkeakoulujen opettajuuteen liittyen, Riitta Konkolan alustus opettajat ammattipedagogisina kehittäjinä sekä Hannu Kotilan alustus ammattipedagogiikkaan liittyen. Helia Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta Liisa Vanhanen-Nuutinen ja Pirjo Lambert esittelivät tutkimushanketta opettajat työkäytäntöjen tutkijoina ja kehittäjinä. Lisäksi opettajaopiskelijat Tuulikki Venninen ja Sirpa Räsänen esittelivät ammattikorkeakoulun opettajuuden kehittämiseen liittyvän kyselytutkimuksen tuloksia. Seminaarin yhteydessä osahankkeet organisoituivat ja sopivat jatkotoiminnasta.

  Osahankkeissa työskentelevät henkilöt kokoontuvat Kajaanin ammattikorkeakouluun 16.-17.8.2004. Seuraava valtakunnallinen seminaari toteutetaan 27.-28.9.2004 Helsingissä.

  Hanke saa tukea opetusministeriöltä.

  Hankkeen www-sivut: www.Helia.fi
  Lisätietoja antavat projektisihteeri Kirsi Lahtiranta, etunimi.sukunimi@helia.fi, ja johtaja Jari Laukia, etunimi.sukunimi@helia.fi


  Jari Laukia, johtaja, Helia, Ammatilinen korkeakoulu, etunimi.sukunimi@helia.fi