Kever 2/2004, ISSN 1796-8283Uutta
KOHA-päivä 25.5.2004 Tampereella


Sanja Mursu


  Syyskuussa 2002 Tampereen yliopistossa käynnistyi ensimmäinen Korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuus, josta tänä keväänä toteutettiin kolmas KOHA-opetuksen hakukierros. KOHA-opetus on myös laajentunut täydennyskoulutukseen ja englanninkieliseen opetukseen, joten meitä on kaikkiaan nyt noin 150 kohalaista.

  Olemme kuunnelleet KOHAssa mukana olevien toiveita yhteydenpidon jatkamiseksi ja alan ajankohtaisen tiedon ylläpitämiseksi. Siksi järjestämme 25.5.2004 ensimmäisen KOHA-päivän. Kutsumme siihen osallistumaan jo kurssimme käyneet, kursseja suorittavat ja syksyllä aloittavat kohalaiset. Kutsumme mukaan myös luennoitsijat ja yhteistyökumppanimme. Teemana on tänä vuonna Kansainvälistyvät korkeakoulut, ja aiheesta esitelmöivät Tampereen yliopiston tuleva rehtori, professori Krista Varantola, opetusneuvos Anita Lehikoinen, professori Jim Fairweather sekä professori Seppo Hölttä. Käymme keskustelua esitelmien pohjalta. Jatkamme lopuksi keskustelua aterioinnin ja yhdessäolon merkeissä iltaa kohti.

  Tervetuloa!


  KOHA-päivä 25.5.2004, Paavo Koli-Sali, Pinni A, Tampereen yliopisto

  Kansainvälistyvät korkeakoulut

  Ohjelma

  11.30-11.45Aloitussanat – professori Seppo Hölttä, Tampereen yliopisto
  11.45-12.30Eurooppalaisia vastauksia korkeakoulutuksen globalisaatioon –
  opetusneuvos Anita Lehikoinen, opetusministeriö
  12.30-13.15On Future of U.S Higher Education – Fullbright Professor Jim
  Fairweather, Tampereen yliopisto ja Michigan State University
  13.15-13.45Kahvitauko
  13.45-14.30Mitä yliopistojen määrätietoinen kansainvälistyminen voisi olla?
  – professori Krista Varantola, Tampereen yliopisto (rehtori 1.8.2004 alkaen)
  14.30-15.15Laitoksen kansainvälistymisstrategiat professori Seppo Hölttä,
  Tampereen yliopisto
  15.15-19.00Espanjalainen ilta

  Tarjoilun järjestämiseksi pyydämme ilmoittautumisia viimeistään 19.5 sähköpostitse suunnittelija Sanja Mursulle osoitteeseen etunimi.sukunimi@uta.fi tai puhelimitse 03-215 6362

  Lisätietoja tutkimusjohtaja Timo Aarrevaara, etunimi.sukunimi@uta.fi ja suunnittelija Sanja Mursu, etunimi.sukunimi@uta.fi

  KOHAn www-sivut: http://www.uta.fi/finhert


  Sanja Mursu, suunnittelija, Tampereen yliopisto, Hallintotieteen laitos, Finhert-hanke, etunimi.sukunimi@uta.fi