Kever 3/2004, ISSN 1796-8283Uutta
Opettajat työelämän kehittämishankkeissa

  Ammattikorkeakoulujen opettajuuden kehittämishanke tähtää uusien pedagogisten ratkaisujen kehittämiseen ammattikorkeakouluissa. Tavoitteena on löytää koulutusalat ylittäviä käytänteitä ammattikorkeakouluihin. Hanke saa tukea opetusministeriöltä. Tämä seminaari paneutuu opettajan tehtäviin työelämän kehittämishankkeiden valossa. Tavoitteena on tukea ammattikorkeakoulun ja elinkeinoelämän yhteistyötä ja yhteistyöhön liittyvien pedagogisten ratkaisujen kehittämistä.

  Kohderyhmät
  Seminaari on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet ammattikorkeakoulujen pedagogisesta kehittämisestä, ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön kehittämisestä ja osahankkeissa työskenteleville.

  Aika
  27.-28.9.2004

  Paikka
  Ammattikorkeakoulu Helia, Ratapihantie 13, HELSINKI, tila H1001

  Järjestäjä
  Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu

  Seminaari on maksuton (lounas omakustanteinen).

  Tarkempi kutsu seminaariin ja seminaarin ohjelma löytyvät oheisesta liitteestä.
  Ilmoittautumiset seminaariin pyydetään 17.9.2004 mennessä sähköpostitse Kirsi
  Lahtirannalle (etunimi.sukunimi@helia.fi).

  Lisätietoa amk-opettajuuden kehittämishankkeesta löytyy hankkeen verkkosivuilta.