Kever 3/2004, ISSN 1796-8283Uutta
Referee-arvioitsijoita tarvitaan


Mervi Friman


    KeVer-verkkolehden referee-artikkelien tarjonta on ilahduttavasti vilkastunut. Tällä hetkellä on sisällä kolme artikkelia, joista ainakin osa ilmestyy joulukuun lehdessä. Artikkelien arvioitsijoita tarvitaan entistä useammin ja monilta koulutuksen kentän erityisalueilta. Jos tunnet kiinnostusta asiaan, ota yhteys lehden päätoimittajaan Mervi Frimaniin.

    Artikkelien lukijalle tarjoutuu erinomainen tilaisuus tutustua tuoreeseen tutkimustietoon. Samalla harjaantuvat kriittisen lukijan ja rakentavan palautteen antajan taidot, joita jokainen tarvitsemme työssämme. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä omasta asiantuntijuudestasi ja kiinnostuksen kohteista.


    Mervi Friman, etunimi.sukunimi@hamk.fi