Kever 3/2004, ISSN 1796-8283Tutkimusryhmät
Kolmas metodologiaseminaari keskittyi kirjahankkeeseen


Arto Mutanen


  Ammattikorkeakoulujen kehittämisverkoston (KeVer) piirissä on toiminut Metodologian tutkimusryhmä vuoden 2003 alusta alkaen. Ryhmän toimintaa on leimannut sen järjestämä vuosittainen tapaaminen - metodologiaseminaari. Vuoden 2004 seminaari järjestettiin Lahdessa 15.-16.4.2004.

  Metodologiaryhmän piiristä on syntynyt idea ammattikoreakoulututkimuksen perustavia kysymyksiä käsittelevästä kirjasta. Kirjahanke on ollut työn alla syksystä 2003 alkaen. Kirjan nimi tulee olemaan Tutkiva ja kehittävä ammattikorkeakoulu (Edita). Kirjan julkistamistilaisuus pidetään Ammatilllisen ja AMK-koulutuksen tutkimuksenpäivillä 1.12.2004 Jyväskylän ammattikorkeakoululla.

  Seminaarin hallitseva teema oli tämä kirjahanke. Suuri osa alustajista kirjoittaa artikkelin kirjaan. Näin kirjoittajat saivat mahdollisuuden kokeilla ideoitaan jo ennen kirjan julkaisemista. Samalla yleisö pystyi sekä tutustumaan etukäteen että vaikuttamaan tulevan kirjan sisältöön. Tällaisenaan seminaari palveli KeVerin piirissä olevaa ja kehittyvää tutkimuksellista toimintaa erinomaisella tavalla. Seminaarissa käyty keskustelu oli aktiivista ja asioiden ytimeen pureutuvaa. Sellaisenaan keskustelu jo riitti osoittamaan kirjahankkeen tärkeyden.

  Seminaari toisena laajempana teemana oli Steen Hyldgaardin johtama tutkimushanke Cultivated Engineer. Myös tämän hankkeen piiristä seminaarissa pidettiin alustuksia. Keskustelu alustusten pohjalta oli kiinnostunutta ja lajaa.

  Seminaarissa näiden kahden hankkeen välillä käytiin vilkasta keskustelua. Keskustelun hedelmällisyyttä osoittanee sekin, että kirjan artikkeleissa on selkeitä jälkiä seminaarissa käydystä keskustelusta. Valtaosa keskustelun merkityksestä jää eksplisiittisesti luultavasti dokumentoimatta. Kuitenkin myös tällainen ”hiljainen tieto” on tutkimuksen ja opiskelun kannalta erittäin tärkeää.

  Seminaarin alustajat ja otsikot olivat:

  • Steen Hyldgaard, Denmark, The cultured engineer- Does engineering culture make the engineer cultured?
  • Arto Siitonen, University of Helsinki, Professional skill and evaluation
  • Ilpo Halonen, University of Helsinki, Argumentation and Professional Skills
  • Matti Vesa Volanen, University of Jyväskylä, How can we master a craft?
  • Arto Mutanen, Lahti Polytechnic, Philosophy of technology
  • Alejandro Rodriguez Caro, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Convergence in Purchasing Power Parity in the European Union: An Empirical Study Using Distribution Dynamics
  • Arto Tiihonen, Lamk, Punaista lankaa kerimässä - opinnäytetyöprosessi ja tutkiva asenne
  • Riitta Rissanen, Savonia-amk, Asiantuntijatyön kehittämisen metodit
  • Vuokko Lohiniva, Ramk Työpaikka oppimis-, tutkimus- ja kehittämisympäristönä jatkotutkinto-opinnoissa
  • Hannu Valkama, Helia (aokk), Kehittämistutkimus: Kuka murhasi Ivan Belovin?
  • Minna Söderqvist, Helia, Sosio-konstruktionismin soveltamisesta ammattikorkeakoulukontekstissa
  • Jukka Sirviö Kajak, AMK:n harjoittama T&K-toiminta opetuksen, T&K-työn ja aluekehityksen kolmiossa

  Seminaarin yleisönä oli runsas joukko asiasta kiinnostuneita, pääasiassa eri ammattikorkeakoulujen henkilöstöä sekä Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoita.


  Arto Mutanen, Lahden ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@lamk.fi