Kever 3/2004, ISSN 1796-8283Tutkimusryhmät
Tutkimusta sosiaalipäivystyksen kehittämisestä - Esitys Keverin toiminnanteoreettisen tutkimuksen ryhmän kokouksessa 26.8.2004


Arja Suntio


    Olen työskennellyt tutkijana ylivuoden ammattikorkeakoulun hallinnoimassa kehittämishankkeessa. Kaakkois-Suomen sosiaalipäivystyshanke on kolmevuotinen Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Esr-hanke, jonka tavoitteena on rakentaa ylikunnallisia sosiaalipäivystysjärjestelmiä kolmelle alueelle, joiden veturikuntina toimivat Kotka, Kouvola-Kuusankoski sekä Lappeenranta-Joutseno.

    Sosiaalipäivystys on lyhyesti määriteltynä sosiaalitoimen tuottamaa palvelua kiireellisen sosiaalialan arvioinnin ja toimenpiteiden suorittamiseksi virka-ajan ulkopuolella. Suurissa kaupungeissa on ollut pitkään kuntakohtaisia sosiaalipäivystyspalveluita tarjoavia erillisiä toimintayksiköitä. Sosiaalipäivystyksen kehittäminen on ajankohtainen haaste kunnille. Sosiaalityön neuvottelukunta on esittänyt sosiaalipäivystysjärjestelmän luomista koko maahan vuoteen 2007 mennessä sosiaalityön saatavuuden parantamiseksi yhtenä kiireellisenä toimenpiteenä sosiaalityön vahvistamiseksi (STM 2003, 13-15; 17-18).

    Sosiaalipäivystyksen kehittäminen hankkeessa tapahtuu yhteistyössä sosiaalitoimen, poliisin, hätäkeskuksen, pelastustoimen ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tutkimuksen toimesta hankkeessa konstruoitiin yhteiseen käyttöön lomake, niin sanottu rajakohde, jonka avulla määriteltiin kiireellisen sosiaalisen hätätilanteen piirteitä ja kerättiin tietoa sosiaalipäivystystapauksista eri toimijatahoilla kolmen kuukauden ajan. Rajakohteet ovat eri toimintajärjestelmien yhteisiä välineitä, joilla hahmotetaan ja työstetään yhteistä kohdetta (Star 1989). Välineen käyttöyhteyden perusteella kyse on niin sanotusta ”mitä” – välineestä, jonka avulla kohde tunnistetaan ja kuvataan (Engeström 1990). Vaikka välineen avulla kerättiin kehittämisen kannalta tärkeätä tietoa mm. päivystystapaustyyppien ilmenemisestä sekä jakautumisesta viikonpäiville, ilmeni sen käytössä myös ongelmia mm. lomakkeen avoimen luokittelurakenteen johdosta.


    Arja Suntio,