Kever 3/2004, ISSN 1796-8283Uutta
Kutsu kirjoittajaksi ”Ammattikorkeakoulukirjoittaminen”-kirjaan


Liisa Vanhanen-Nuutinen
Pirjo Lambert  Olemme toimittamassa Keverin julkaisemaa teosta ”Ammattikorkeakoulukirjoittaminen”. Kirja on saanut alkunsa Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämästä ammattikorkeakouluopettajien täydennyskoulutuskurssista. Kurssin tavoitteena on tukea ammattikorkeakouluopettajien tutkimus- ja kehityshankkeista kirjoittamista. Lisäksi tarkoituksena on kehittää uutta ammattikorkeakoulukirjoittamisen genreä.

  Kirjahanke toteutetaan vuoden 2005 aikana ja kirjan toimittajina toimivat Liisa Vanhanen-Nuutinen ja Pirjo Lambert. Kirjahankkeen toimituskunnan muodostavat: rehtori Tapio Varmola (puh.joht.), lehtori Tiina Rautkorpi, yliopettaja Hannu Kotila, tutkimuspäällikkö Liisa Vanhanen-Nuutinen ja yliopettaja, dosentti Pirjo Lambert. Kirja on artikkelikokoelma ja artikkelikäsikirjoitukset arvioidaan toimituskunnan ulkopuolisten arvioitsijoiden toimesta.

  Kirja rakentuu artikkeleista, joissa käsitellään ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteisistä projekteista kirjoittamiseen liittyviä kysymyksiä. Kirjan lähtökohtana on kirjoittamisen ymmärtäminen paikallisesti ja dynaamisesti kehittyvänä toimintana.

  Kirjaan odotetaan artikkeleita mm. seuraavista näkökulmista:
  - kirjoittaminen osana amk-opettajan työtä
  - projektista kirjoittamisen haasteet
  - projektin dokumentaatio
  - julkaisemisen monet muodot ja tekstilajit
  - yhdessä kirjoittamisen (esim. opettajat, opiskelijat ja työelämän edustajat) haasteet.

  Mikäli olet halukas kirjoittamaan kirjaamme artikkelin, lähetä allekirjoittaneille 31.10.2004 mennessä A4–pituinen kuvaus aihepiiristä, josta haluat kirjoittaa. Kirjan toimituskunta valitsee ehdotusten perusteella kirjaan tulevat artikkelit.


  Helsingissä 13.09.2004


  Liisa Vanhanen-Nuutinen, tutkimuspäällikkö, Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, etunimi.sukunimi@helia.fi
  Pirjo Lambert, yliopettaja, dosentti, Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, etunimi.sukunimi@helia.fi