Kever 3/2004, ISSN 1796-8283Artikkelit
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto: tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun


Helena Laaksonen


  Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, FSD, on valtakunnallinen tutkimuksen ja opetuksen tukiresurssi. Se arkistoi ja säilyttää yhteiskuntatieteellisiä tutkimusaineistoja ja luovuttaa niitä jatkokäyttöön tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille.

  Viiden ensimmäisen toimintavuotensa aikana FSD on kasvattanut käyttäjämääriään ja aineistovarantoaan tasaiseen tahtiin. Aineistoluettelossa on viitisen sataa kotimaista ja kansainvälistä tutkimusaineistoa, joita asiakkaat voivat tilata maksutta käyttöönsä. Suurin osa aineistoista on kvantitatiivisia tutkimuksia. Kvalitatiivisten aineistojen arkistointi alkoi viime vuonna. Arkisto luovuttaa aineistoja vain tieteelliseen tutkimukseen ja opetukseen tai opiskelutarkoituksiin.

  Tietoarkiston palvelut ovat maksuttomia myös aineistoja arkistoon luovuttaville tutkijoille ja organisaatioille. FSD muun muassa tuottaa aineistoista tarkan metadatan eli aineisto- ja muuttujakuvailut. Data säilytetään jatkuvasti käyttökelpoisessa muodossa, jolloin aineiston tuottajan ei tarvitse huolehtia aineistonsa päivittämisestä aineistoversioiden alati muuttuessa.

  Tietoarkiston käyttäjäkunta kattaa yliopistoyhteisön laajasti seminaari- ja harjoitustyön tekijöistä emeritusprofessoreihin. Suurehko osa aineistojen tilaajista on tutkinto-opiskelijoita, pro gradu – tai väitöskirjatyötään tekeviä. Asiakkaita on myös ammattikorkeakouluista.

  Arkistoidut tutkimusmateriaalit voivat toimia joko tutkimuksen pääaineistona, lisäaineistona tai olla apuna oman aineistonkeruun suunnittelussa. Analysoimatonta asiaa on runsaasti, sillä tutkimusaineistojen tekijät ovat usein julkaisseet niistä vain perusraportin. Aineistoista voi tuottaa paljon uutta, ennen julkaisematonta tietoa, kun niitä lähestyy uusista näkökulmista.

  1. Palvelut keskitetysti osoitteesta www.fsd.uta.fi

  FSD:n toiminnan ja tiedotuksen tärkein väline ovat ajantasaiset ja helppokäyttöiset verkkosivut, joilta aineisto- ja tietopalvelut ovat saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Aineistoluetteloita selaamalla ja uudistetulla hakupalvelulla käyttäjä usein löytää etsimänsä aineiston omatoimisesti. Toisaalta arkiston henkilökunta auttaa mielellään hakujen suunnittelussa ja etsii sopivaa aineistoa asiakkaan puolesta.

  Asiakas voi itse kohdentaa hakuja johonkin sivuston osaan tai vain jonkin tyyppisiin dokumentteihin. Useimpien aineistojen kuvailun yhteydessä on saatavana keruussa käytetty kyselylomake pdf-muodossa. Niinpä kohdistamalla haun suomenkieliseen aineistoluetteloon ja valitsemalla vain pdf–dokumentit käyttäjä voi hakea sopivalla hakusanalla esimerkkikysymyksiä. Haku tuottaa tulokseksi kyselylomakkeita ja koodikirjoja, joista kysymysmuotoilut selviävät. Rajattu haku voi olla näin näppärä apuväline omaa kyselyään suunnittelevalle.

  2. Aineistojen tilaaminen

  Mikäli asiakas haluaa käyttöönsä data-aineiston, hänen pitää lähettää tietoarkistoon allekirjoitettu käyttöehtositoumus ja käyttölupahakemus, jossa hän muun muassa yksilöi aineiston käyttötarkoituksen. Kun alkuperäisellä allekirjoituksella varustettu käyttöehtositoumus saavuttaa FSD:n, aineisto on parhaassa tapauksessa asiakkaan käytössä jo samana päivänä sähköpostitse toimitettuna. CD:lle poltetun materiaalin toimittaminen sujuu postitse myös melko nopeasti.

  Yleensä kultakin käyttäjältä vaaditaan erillinen käyttöehtositoumus, vaikka kyseessä olisi sama käyttötarkoitus, esimerkiksi jonkin projektin suunnittelu tai julkaisu, ja vaikka aineisto toimitettaisiin vain yhdelle heistä. Tästä säännöstä ovat poikkeuksena kurssit, joille opettaja tilaa data-aineiston harjoituskäyttöön. Tällöin vain opettaja allekirjoittaa sitoumuksen.

  3. Menetelmäopetuksen tietovaranto

  Erityisesti menetelmäopetuksen tietovaranto, MOTV, on saavuttanut käyttäjiä myös yliopistojen ulkopuolelta. MOTV on kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimisympäristö. Se sisältää oppaita tutkimukseen ja analyysimenetelmiin sekä SPSS-ohjelman oppimisympäristön.

  Lisäksi MOTVin sivuilta voi ladata vapaasti, ilman erillistä käyttöehtositoumusta, muutamia SPSS-sav muodossa olevia harjoitusaineistoja. Näitä ovat muun muassa laajoista kansainvälisistä vertailuaineistoista tehdyt osa-aineistot, jotka soveltuvat hyvin menetelmäkurssien oppimateriaaliksi ja omatoimiseen opiskeluun. Tulevaisuudessa MOTV laajenee myös kvalitatiivisen tutkimuksen puolelle.

  4. Toimialueena koko maa ja maailma

  Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on Tampereen yliopiston erillinen laitos. Rahoituksesta pääosa tulee opetusministeriöltä. FSD:n toimialueena on kuitenkin koko Suomi. Lisäksi arkisto palvelee myös ulkomaisia tutkijoita ja opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita suomalaisista aineistoista.

  FSD:llä on tiiviit yhteydet myös Euroopan ja muun maailman data-arkistoihin, joiden aineistoja se tarvittaessa välittää suomalaisille tutkijoille. Eurooppalaisten arkistojen yhteisprojekti MADIERA kehittää parhaillaan yhteistä portaalia, jossa niiden aineistot olisivat helpommin tiedeyhteisön saatavilla.

  5. Tietoarkiston tärkeitä www-osoitteita

  Tietoarkiston etusivu: http://www.fsd.uta.fi/
  Aineistojen tilaaminen: http://www.fsd.uta.fi/aineistot/jatkokaytto/tilaus.html
  Aineistojen arkistointi: http://www.fsd.uta.fi/aineistot/arkistointi/
  Rajattu haku: http://www.fsd.uta.fi/hakemistot/haku/haku.py
  Aineistosivu: http://www.fsd.uta.fi/aineistot/
  MOTV: http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/
  MADIERA-projekti: http://www.madiera.org/
  Muita arkistoja: http://www.nsd.uib.no/Cessda/europe.html


  Helena Laaksonen, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD), informaatikko, etunimi.sukunimi@uta.fi