Kever 3/2004, ISSN 1796-8283Pääkirjoitus
Hyvinvoinnin monet muodot


Mervi Friman


  Uudet ja jatkavat opiskelijat ovat kesän jälkeen aloittaneet työnsä ammattikorkeakouluissa. Opiskelijoiden hyvinvointi niin oppimisena kuin opinnoissa tarvittavana tukemisena on mittava haaste. Elämme sen kanssa jokainen päivittäin. Osa opiskelijoiden kohtaamista vaikeuksista tuntuu olevan vuodesta toiseen samanlaisia, mutta yhtälailla tulee esiin uusia ongelmakohtia vanhojen selvittyä. Tämän lehden referee-artikkelissatutkija Liisa-Maria Nikkanen kirjoittaa viime keväänä tehdyn ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointitutkimuksen tuloksista. Tutkimus osoittaa opintojen ohjauksen merkityksellisyyden ja samalla ohjauksen moninaisen ja muuttuvan tarpeen erilaisissa elämäntilanteissa.

  Hyvinvointi on yhtenä teemana myös joulukuun Ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkimuksen päivillä Jyväskylässä. Teemasessioita on kaikkiaan toistakymmentä. Abstraktien jättöaika päättyy syyskuun lopussa. Ilmoittautumisia aletaan ottaa vastaan 18.10.2004 alkaen, kun rinnakkaissessioiden aikataulut on saatu valmiiksi. Arto Mutanen antaa tässä lehdessä ennakkotietoja seminaarin yhteydessä ilmestyvästä metodologiaa käsittelevästä kirjasta Tutkiva ja kehittävä ammattikorkeakoulu.

  Jo ennen Jyväskylän seminaaria tarjoutuu Pohjois-Suomen ammattikorkeakouluväellä tilaisuus tutustua KeVerin toimintaan. Oulun seudun ammattikorkeakoulussa pidetään 8.11.2004 seminaaripäivä, jossa esitellään KeVer-hanketta ja tutustutaan alueen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Toivottavasti löydämme Oulussa toimintatapoja, jotka tavoittaisivat nykyisiä paremmin pohjoiset tutkijat ja kehittäjät.

  Oulun kokoontuminen on syntynyt paikallisten toimijoiden aloitteesta ja tarjoutumisesta järjestelyvastuisiin. Tämä toimintatapa on KeVer-verkostolle ominainen ja erityinen. Olkaa siis edelleen rohkeita esittämään ideoita, keskeneräisiäkin. Keskustelut ja kohtaamiset vievät asioita eteenpäin ja muuttavat ne konkreettisiksi. KeVer-verkoston tavoitteelle, ammattikorkeakoulututkimuksen tukemiselle ja tutkimuksen tunnetuksi tekemiselle, ei ole valmiita malleja.

  Voimme olla itse kukin luomassa niitä yhteisellä foorumilla.


  Mervi Friman, päätoimittaja, etunimi.sukunimi@hamk.fi