Kever 3/2004, ISSN 1796-8283Uutta
Ammatilllisen ja AMK-koulutuksen tutkimuspäivät Jyväskylässä 1.-2.12.2004

  Ammatillisen ja AMK-koulutuksen päivät on tapahtuma, jossa yhdistyy tänä vuonna kaksi vuosittaista tapahtumaa, AMK-kehittäjäverkoston KeVer -seminaari ja Ammattikasvatuksen päivät.

  Tapahtuma on tarkoitettu keskiasteen ja korkea-asteen ammatillisen koulutuksen piirissä työskenteleville, alan tutkijoille, päättäjille ja kaikille ammattikasvatuksen ja ammatillisen koulutuksen kehittämisestä kiinnostuneille.


  Tavoitteena on tarjota foorumi uuden tutkimustiedon jakamiselle, ajankohtaisista teemoista keskustelulle, kontaktien luomiselle ja verkostoitumiselle.


  Tärkeät päivämäärät:

  - Abstraktien jättäminen teemaryhmiin ja posterinäyttelyyn 30.9.2004
  - Ilmoittautuminen www-sivuilla 18.10-8.11.2004

  Tapahtuman www-sivut:
  http://www.jyu.fi/ktl/tutkimuspaivat/

  Tervetuloa Jyväskylään

  Puheenjohtaja Eeva-Liisa Antikainen, Ammattikasvatuksen tutkimusseura OTTU

  Projektipäällikkö Mervi Friman, AMK-kehittäjäverkosto KeVer
  Rehtori Mauri Panhelainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  Tutkimusprofessori Päivi Tynjälä, Koulutuksen tutkimuslaitos

  Tapahtumaa tukee Opetusministeriö


  Koulutuksen tutkimuslaitos
  Julkaisu- ja viestintäyksikkö
  ktl-tiedotus@ktl.jyu.fi
  http://www.jyu.fi/ktl/