Kever 3/2004, ISSN 1796-8283Uutta
Ohjaus 2004 -seminaari Jyväskylässä 11.-12.11.2004

  Jyväskylässä järjestetään 11.-12.11.2004 opetus- ja työhallinnon kansallista ja kansainvälistä ohjaustoimintaa sekä verkostoyötä tarkasteleva asiantuntijaseminaari "Ohjaus 2004" yhteistyössä opetusministeriön, Opetushallituksen ja työministeriön kanssa. Seminaari on jatkoa marraskuussa 2002 järjestetylle vastaavalle tilaisuudelle.

  Ensimmäisen päivän aikana tarkastellaan vuoden 2002 seminaarin aikana tehtyjen toimenpide-esitysten etenemistä sekä muita ajankohtaisia yhteisiä kansallisia ja kansainvälisiä kysymyksiä koulutus- ja työvoimapolitiikan näkökulmasta. Toisena päivänä painopiste on eri hankkeiden keskinäisten kokemusten jakamisessa. Tavoitteena on ensisijaisesti eri tahojen välinen keskustelu ja seminaarin teemoihin liittyvien kansallisten ja alueellisten kehittämisehdotusten kokoaminen.

  Seminaarin läpäiseviä teemoja ovat ohjauksen tuloksellisuus, arviointi sekä kansallinen ja alueellinen päätöksenteko. Lisäksi tarkastellaan meneillään olevien muutosten merkitystä ohjausalan ammattilaisten kompetenssien kannalta.

  Seminaariin kutsutaan opetus- ja työhallinnon edustajia eri hallinnon tasoilta, lääninhallitusten edustajia, kuntien ja kaupunkien sivistystoimen edustajia, TE-keskusten ja työvoimatoimistojen edustajia, ohjausalan koulutuksen ja tutkijoiden edustajia, korkea-asteen opiskelijapalveluista vastaavien tahojen edustajia, työnantajien ja työntekijöiden keskusjärjestöjen edustajia sekä ohjausalan ammattilaisten edustajia. Päivien aikana esitetyt materiaalit ja yhteenvedot keskusteluista kootaan seminaarin omille Internet-sivuille.

  Seminaarin osallistujamaksu on 120 euroa, joka kattaa seminaarissa jaettavat materiaalit sekä ohjelmaan merkityt ateriat. Ilmoittautumiset perjantaihin lokakuun 8. päivään mennessä. Lisätietoja ja ilmoittautumislomakkeet seminaarin verkkosivuilta
  http://ktl.jyu.fi/ohjaus2004/.

  Lisätietoja seminaarista antavat myös projektikoordinaattori Arja Kukkonen Opetushallituksesta, puh. 09-7747 7289 (etunimi.sukunimi@oph.fi) sekä tutkija Raimo Vuorinen Koulutuksen tutkimuslaitokselta, puh. 014-260 3271(etunimi.sukunimi@ktl.jyu.fi).